PODSIEWKI I POPLONY

DLA POPRAWY ŻYZNOŚCI GLEBY

„(...) nauka prawidłowego stosowania poplonów może być jedną z najlepszych inwestycji”.

M. Archambeaud

_MG_0869web02.jpg

Wystarczająca ilość składników organicznych i zdrowa gleba to podstawowe warunki utrzymania żyzności. Nie ma możliwości długofalowej kompensacji mniejszej aktywności ekosystemu wyższymi dawkami takich czynników jak nawozy czy środki ochrony roślin.  Należy poszukać innych rozwiązań. Stosowanie odpowiednio dobranych metod podsiewu i międzyplonowania w celowanych płodozmianach ma korzystny wpływ na żyzność gleby, produkcję i stabilność plonów.

Gleby z dostateczną ilością składników organicznych są bardziej odporne na zmiany klimatyczne. Gwarantują naturalny cykl obiegu składników odżywczych i sprzyjają aktywności biologicznej.  Utrzymanie określonego poziomu materii organicznej w glebie jest również warunkiem koniecznym spełnienia kryteriów dobrej praktyki w rolnictwie.

Korzyści

POPRAWA ŻYZNOŚCI GLEBY

 • Symbiotyczne wiązanie azotu.
 • Lepsze wykorzystanie stosowanych nawozów, gromadzenie składników odżywczych w materii organicznej i udostępnianie ich roślinom.
 • Kształtowanie się wysokiej jakości materii organicznej, poprawa bilansu humusu i zawartości węgla organicznego w glebie.
 • Stymulowanie aktywności biologicznej gleby.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

 • Łatwiejsza obróbka gleby o prawidłowej strukturze pozwala ograniczyć koszty paliwa.
 • Zmniejszenie kosztów nawozów mineralnych.
 • Wyższe plony i jakość uprawy głównej.
 • Możliwość wykorzystania uprawy do celów paszowych.

 

 

POPRAWA STRUKTURY GLEBY

 • Mniejsze ubijanie gleby i kontrola erozji.
 • Formowanie się struktury gleby pod wpływem aktywności układów korzeniowych i zwiększenie zawartości materii organicznej.
 • Lepsze wykorzystanie odpadów i ograniczenie nieproduktywnego parowania.
 • Wieloletnie okrycie i zabezpieczenie powierzchni gleby.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW I CHWASTÓW

 • Okrycie gleby zmniejsza ilość chwastów.
 • Efekt fitosanitarny.
 • Zaburzenie cykli rozwojowych szkodników, ochrona przed nicieniami.
 • Zaburzenie sekwencji zbóż, włączenie upraw strączkowych.
 • Ograniczenie występowania chorób przenoszących się przez glebę.

Komentarze

    Komenatrz czeka na zatwierdzenie