Nasz projekt SOILTEQ jest realizowany we wszystkich krajach, w których obecna jest firma SOUFFLET AGRO. Podczas naszych warsztatów współpracujemy z konsultantami zewnętrznymi - liderami przekształceń rolnictwa, którzy stanowią dla naszego zespołu źródło wiedzy praktycznej i doświadczenia.

MATTHIEU ARCHAMBEAUD

„Agroekologia opiera się o zasady, nie o receptury”

IMG_6966_web.jpg

Matthieu Archambeaud to popularyzator wiedzy. Jego głównym obszarem zainteresowania jest rolnictwo, żywność, gleby, teren, jednak wychodząc od tych podstaw interesuje się on wszelkimi obszarami aktywności, w ramach których może rozpowszechniać wiedzę, techniki i refleksje. Jest ekspertem w dziedzinie rolnictwa alternatywnego. Organizuje szkolenia, a od 2007 r. prowadzi witrynę internetową www.agriculture-de-conservation.com. Stale publikuje w czasopiśmie TCS. Frédéric Thomas wraz z Matthieu Archambeaud stworzyli też publikację książkową pt. Rośliny okrywowe - praktyczne gospodarowanie międzyplonami, wydaną przez Editions France Agricole.

SIEĆ MIĘDZYNARODOWA

Ścisła współpraca i interakcje z rolnikami i wszystkimi członkami klubu w obszarach zagadnień dotyczących SOILTEQ zapewniona jest przez naszych przedstawicieli ds. SOILTEQ w poszczególnych krajach.

Ponadto pomiędzy poszczególnymi krajami, w których działa klub SOILTEQ, prowadzona jest także stała komunikacja. Dzięki tej komunikacji mamy dostęp do doświadczeń innych krajów, co może pomóc w kształtowaniu SOILTEQ jako bardziej wszechstronnego i skutecznego narzędzia rolnictwa zrównoważonego.

Antoine SOILTEQ03 small.jpg

Antoine Monier, CENTRALNY KOORDYNATOR SOILTEQ
Projekt SOILTEQ to dla mnie ważne zagadnienie. Jest to szansa na wymianę doświadczeń między naszymi rolnikami z całej Europy oraz na poprawę poziomu równowagi (ekologicznej, ale też ekonomicznej). Zważywszy na wszystkie wyzwania, z jakimi będą musieli się zmierzyć (mniejsze użycie chemikaliów, zakończenie sprzedaży wielu substancji czynnych, globalne ocieplenie, oczekiwania społeczne, ochrona bioróżnorodności itp.), projekt ten jest niezwykle istotny jako próba znalezienia przyszłościowych rozwiązań.

fotka Lukasz Jakubowski small.jpg

Łukasz Jakubowski, PRZEDSTAWICIEL SOILTEQ NA POLSKĘ
W projekcie SOILTEQ dostrzegam przyszłość rolnictwa. Spodobał mi się tutaj taki sposób podejścia do uprawy który łączy w sobie zarówno ekologię jak i zwiększenie rentowności gospodarstwa. Właśnie dzięki SOILTEQ dowiedziałem się wiele o tym co tak na prawdę dzieje się w glebie, jak możemy jej pomóc i o nią zadbać. Dla mnie to sposób w jaki możemy sprawić aby pole było nie tylko miejscem uprawy ale naszym partnerem.

dusan 2.jpg

Dušan Musil, PRZEDSTAWICIEL SOILTEQ NA CZECHY
To, gdzie dziś się znajdujemy, jest wynikiem tego, jak działaliśmy w przeszłości. Sposób naszego obecnego myślenia determinuje naszą przyszłość. SOILTEQ to racjonalny wybór w zakresie ochrony gleby, wykorzystujący mądrość naszych przodków w połączeniu z innowacyjnymi metodami uprawy roli. Uważam, że utrzymanie żyzności gleby, walka z erozją i suszą, promowanie tworzenia materii organicznej i życia w glebie są kluczem do skutecznego i zrównoważonego rolnictwa nie tylko w Republice Czeskiej. Dzięki regularnym spotkaniom w klubach SOILTEQ tworzymy zespół rolników z poczuciem naturalnego bogactwa przyrody.

Pavlo Kotliar UA.jpg

Pavlo Kotliar, PRZEDSTAWICIEL SOILTEQ NA UKRAINĘ
Moja wizja i cel ogólny polega na rozpowszechnianiu idei i zainteresowania rolnictwem zrównoważonym i poszanowaniem środowiska, zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach. W oparciu o te zasady (zrównoważonego rolnictwa) znajdujemy i rozwijamy optymalne rozwiązania faktycznych problemów oraz zapobiegamy występowaniu kolejnych, biorąc pod uwagę znane i rozumiane cechy postępowania w miejscowej gospodarce rolnej. Nie jestem idealistą, a jednak dla mnie SoilTEQ to szansa i jeden ze sposobów na przyczynienie się do zmiany „współczesnego środowiska”, tak aby poprawić jego stan.

Sergey chernikov.PNG

Sergey Chernikov, PRZEDSTAWICIEL SOILTEQ NA ROSJĘW
Rosji czynnikiem ograniczającym jest susza i duże obszary ziemi. Technologia SOILTEQ to doskonałe narzędzie do poprawy struktury gleby, oszczędzania czasu i ograniczania kosztów produkcji, gromadzenia i zachowania wilgoci, co w efekcie prowadzi do wzrostu rentowności upraw. Dzięki klubowi SOILTEQ hodowcy i specjaliści z Soufflet dzielą się swoim doświadczeniem nie tylko z rosyjskimi rolnikami, ale także z producentami rolnymi z innych krajów europejskich. Każdego roku coraz więcej rolników interesuje się SOILTEQ.
 

Marie Laure small.jpg

Marie-Laure Compoint, PRZEDSTAWICIELKA SOILTEQ NA RUMUNIĘ
SOILTEQ umożliwia rolnikom optymalizację ich podstawowego narzędzia roboczego jakim jest gleba. Dla mnie doświadczenia i dzielenie się nimi są podstawowymi filarami rolnictwa przyszłości, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym. Dzięki SOILTEQ odkrywamy na nowo glebę, aby zachować potencjał jaki mamy pod naszymi stopami.
 

Milen Marinov.jpg

Milen Marinov, PRZEDSTAWICIEL SOILTEQ ZA BUŁGARIA
Projekt SOILTEQ pomoże nam zjednoczyć wysiłki zmierzające do powstrzymania erozji gleb. Pomoże nam przywrócić żyzność gleby, ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych i chemikaliów. Projekt SOILTEQ pomoże rolnikom obniżyć koszty i zwiększyć przychody. Jeśli nauczymy się mówić językiem ziemi, hojnie nas wynagrodzi. Dla mnie projekt SOILTEQ to przyszłość, którą wszyscy musimy zaakceptować, zanim będzie za późno. Natura nas nie potrzebuje. To my potrzebujemy Natury.