UZYSKAJ LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ GLEBY

Gleba to żywa substancja, naturalnie bogata w składniki odżywcze, o dobrze zorganizowanej strukturze. Intensywna uprawa, jaką stosujemy od kilku lat, doprowadziła do naruszenia fizycznej i biologicznej struktury gleby, a tym samym do jej degradacji.

CO TO JEST SOILTEQ?

SOILTEQ to technologia rolnictwa zrównoważonego mająca poprawić parametry gleby poprzez zmianę sposobu jej wykorzystania, stałe międzyplony i zwiększenie płodozmianu. Stosując tę technologię uzyskujemy wyższą produktywność gleby i jej lepszą strukturę, wraz z oszczędnością kosztów i uregulowaniem poziomu chorób, chwastów i owadów.


TRZY GŁÓWNE FILARY W TECHNOLOGII SOILTEQ:

 

_MG_0804wweebb_small.jpg

Przygotowanie gleby:

Wysokie plony wymagają zdrowej gleby o prawidłowej strukturze. Stąd też konieczność zrozumienia sposobu funkcjonowania gleby i przebiegu procesów w niej zachodzących. Jeśli nauczymy się prawidłowo postępować z glebą, bez naruszania jej struktury i zawartości naturalnych składników organicznych, możemy znacznie ograniczyć zużycie nawozów azotowych i wykorzystanie ciężkich maszyn.

Ciężkie maszyny rolnicze oddziałują niekorzystnie na żyzność gleby na wiele sposobów, w tym m.in. poprzez naruszenie bilansu powietrza i wody, pogorszenie stanu układów korzeniowych, niszczenie aktywności biologicznej. Tego typu skutki mogą zmniejszać chłonność gleby i zwiększać ryzyko lokalnych podtopień.

  • Zrozumienie procesów zachodzących w glebie, które decydują o jej strukturze
  • Korekta/poprawa praktyk gospodarczych z wykorzystaniem posiadanych maszyn

DSC03463wwwsmall.jpg

Stała pokrywa glebowa:

Utrzymanie stałej pokrywy glebowej ma zasadnicze znaczenie dla żyzności i dobrostanu gleby z wielu przyczyn, z których najważniejszymi są: ochrona przed szkodliwym działaniem ulewnego deszczu i słońca; zapobieganie erozji gleby, wysuszaniu i spływaniu wody.

Zielona pokrywa glebowa znacznie zmniejsza oddziaływanie kropel deszczu na powierzchnię (które to oddziaływanie prowadzi do niszczenia agregatów glebowych i formowania się skorupy zamykającej powierzchnię). Trwała pokrywa glebowa ma również znaczenie dla infiltracji i utrzymywania wilgoci w glebie, dzięki czemu okresy niedoborów wody są mniej dotkliwe i krótsze, a rośliny mają lepszy dostęp do składników odżywczych. Ponadto stała pokrywa glebowa zwiększa zawartość i sprzyja formowaniu się humusu w glebie, zaś mikro- i makroorganizmom zapewnia stały pobór składników odżywczych.

  • Ochrona gleby przed erozją, wysuszeniem i zbiciem dzięki poplonom i podsiewkom w ramach płodozmianu
  • Wzrost zawartości substancji organicznych w glebie i poprawa struktury gleby

se cmelakemwwwsmall.jpg

Płodozmian:

Zgodnie z zalecanymi procedurami siewu możemy pozyskiwać składniki odżywcze ukryte głęboko w glebie oraz poprawić wzrost roślin gospodarczych.

Składniki odżywcze wymywane do głębszych warstw gleby, niedostępnych dla roślin, mogą pochodzić z rotacyjnie wymienianych międzyplonów i podsiewek. W ten sposób płodozmian działa jak rodzaj pompy biologicznej. Różnorodność upraw wzbogaca florę i faunę glebową, a ich korzenie wydzielają różnorodne substancje organiczne przyciągające liczne bakterie i grzyby, które odgrywają istotną rolę w przekształcaniu takich substancji w składniki odżywcze przyswajalne dla roślin. Płodozmian pełni też ważną funkcję fitosanitarną, zapobiegając przenoszeniu się szkodników i chorób specyficznych dla danej uprawy pomiędzy poszczególnymi roślinami. Im większe zróżnicowanie upraw, tym korzystniej przebiega rozprowadzanie wody i składników odżywczych w profilu glebowym, i tym więcej humusu powstaje i pozostaje w glebie.

  • Rozwój praktyk płodozmianowych sprzyja różnorodności upraw
  • Skuteczniejsze zwalczanie chwastów i szkodników