Na czym polegają główne kroki filozofii SOILTEQ?

Rolnictwo to złożony układ współgrających ze sobą procesów. Jak zauważył Archambeaud: „(...) jeśli w centrum naszych działań postawimy glebę i jej żyzność, zapewnimy w ten sposób obecność pozytywnych zmian w pozostałych elementach systemu: zmiany klimatu, zanieczyszczenie, jakość wody, erozja gleby itd.”. Aby rozpocząć prawidłowe postępowanie z glebą, i tym samym z całym systemem, możemy posłużyć się podstawowymi etapami filozofii SOILTEQ.


IMG_6961www.jpg

Reorganizacja struktury gleby 

Po wielu latach głębokiej orki i uprawy formuje się pozioma struktura gleby, charakteryzująca się wyraźnymi ubitymi warstwami. Trzeba zatem przywrócić naturalną, pionową strukturę gleby, by uzyskać prawidłowe wnikanie wody, wzrost korzeni i cykle obiegu składników odżywczych. Do reorganizacji struktury gleby należy wykorzystać przede wszystkim międzyplony: metal zastępują korzenie, a paliwo - fotosynteza, przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości materii organicznej w glebie. Dbałość o strukturę gleby to codzienna i długofalowa misja.

Rekomendacja:

Warto w miarę możliwości unikać prowadzenia prac polowych w warunkach mokrych, a także rozważyć ograniczenie do minimum wagi sprzętu, aby ograniczyć skutki ubijania gleby.

DSC_7897websmall.jpg

Tworzenie stałej pokrywy gleby 

Gleba powinna być w jak największym stopniu pokryta roślinnością. Pozostawienie gleby odsłoniętej oznacza każdego dnia parowanie, erozję, niszczenie życia biologicznego i możliwość wzrostu chwastów.

Rekomendacja:

IMG_5893www.jpg

Udział mechanizacji

Wdrożenie technologii SOILTEQ w gospodarstwie nie wymaga żadnego szczególnego sprzętu. Wielu rolników dostosowuje posiadane już maszyny, działając na rzecz poprawy jakości ich pracy i oceniając, jakie techniki są najbardziej trafne w określonym kontekście. Z biegiem czasu i rozwojem wiedzy rolnicy inwestują także w nowe specjalistyczne maszyny, dążąc do zwiększenia wydajności i pozytywnej zmiany skali produkcji.

35. t__den jetel nachov_www.jpg

Stosowanie międzyplonów przy doborze płodozmianu, zwalczaniu chwastów i gospodarce chwastami

Do prawidłowego doboru roślin uprawnych konieczna jest wiedza o ich zaletach i wadach.

Rekomendacje:

Międzyplony należy brać pod uwagę przy doborze i terminach stosowania herbicydów na uprawach głównych, ponieważ poplony stanowią silną konkurencję dla rozpleniania się chwastów w okresach pomiędzy uprawami głównymi.

Uprawa na małą głębokość oraz metody wysiewu bezpośredniego zmniejszają ilość nasion chwastów w glebie i stopniowo ograniczają ich odrastanie. Ponadto pozwalają  również na stopniowe zmniejszanie ilości herbicydów do podsiewek, gdyż podsiewki wystarczająco skutecznie eliminują chwasty.

fe6dbc7a_www.jpg

Strategia nawożenia

Wysokiej klasy nawożenie ma na celu utrzymywanie składników odżywczych w glebie w postaci odpowiedniej dla roślin i tym samym zapobieganie utracie azotu i innych składników odżywczych, np. poprzez wymywanie.

Rekomendacje: