Novinky

27. 2. 2020

Žížaly vytváří úrodné a strukturní půdy

Na jednom hektaru louky lze najít až tři miliony žížal. Platí zde přímá úměra čím více jich je, tím je půda úrodnější. Pokud nesprávně, nebo příliš intenzivně zpracováváme půdu, významnou měrou redukujeme početnost těchto prospěšných organismů. Z rozpůlené žížaly nevzniknou dvě, jak často mylně slyšíme. V lepším případě může přežít jen jejich přední část.

24. 7. 2019

Rhizosféra odkrývá svá tajemství

Kořeny plodin výraznou měrou stimulují intenzitu aktivity půdního edafonu. Houby a bakterie vzájemně působí na rostlinu, tato interakce vede k prospěšným aktivitám.

18. 3. 2019

Nový způsob hospodaření v severní Dakotě na tzv. Velkých planinách dokázal změnit místní klima

Půdoochranné postupy zachytí více uhlíku v půdě, podporují využití dešťových srážek i jejich četnost a zvyšují výnosy. Za uplynulé století se světové klima velmi změnilo, respektive došlo k celkovému nárůstu teploty z důvodu vyšší koncentrace skleníkových plynů, které zachycují sluneční teplo v atmosféře a zabraňují tomu, aby se dostalo do vesmíru.

3. 1. 2019

SOILTEQ TOUR ve Francii

Od 12. do 16. listopadu minulého roku společnost SOUFFLET AGRO uspořádala mezinárodní SOILTEQ TOUR po Francii. Cesty se zúčastnili farmáři ze všech zemí, ve kterých SOILTEQ CLUB probíhá, a také agronomové přímo ze společnosti SOUFFLET AGRO.