Novinky

18. 3. 2019

Nový způsob hospodaření v severní Dakotě na tzv. Velkých planinách dokázal změnit místní klima

Půdoochranné postupy zachytí více uhlíku v půdě, podporují využití dešťových srážek i jejich četnost a zvyšují výnosy. Za uplynulé století se světové klima velmi změnilo, respektive došlo k celkovému nárůstu teploty z důvodu vyšší koncentrace skleníkových plynů, které zachycují sluneční teplo v atmosféře a zabraňují tomu, aby se dostalo do vesmíru.

3. 1. 2019

SOILTEQ TOUR ve Francii

Od 12. do 16. listopadu minulého roku společnost SOUFFLET AGRO uspořádala mezinárodní SOILTEQ TOUR po Francii. Cesty se zúčastnili farmáři ze všech zemí, ve kterých SOILTEQ CLUB probíhá, a také agronomové přímo ze společnosti SOUFFLET AGRO.

23. 10. 2018

Mlha nad povrchem půdy a přímé setí

Aby mohlo semínko vyklíčit a vzejít, potřebuje vodu. Je tedy důležité zajistit optimální půdní vlhkost. Ale i atmosférická vlhkost má významný vliv na klíčení a vzcházení a je velmi důležitá pro techniku přímého setí. Tento článek popisuje jev vytvoření mlhy nad povrchem půdy a jeho výhody.

5. 9. 2018

Pokusné pole „CUMA DES AJONCS“, úspory na několika úrovních

Založení pokusů Cuma des Ajoncs u Maure-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, právě slaví své páté výročí existence. Připomínáme, že cílem těchto pokusů vedených skupinou zemědělců, agronomů a partnerů je srovnávat účinky obdělávání půdy s agronomickými, ekologickými a ekonomickými parametry pěstování kukuřice a pšenice v dané oblasti. Originalita přístupu spočívá ve skutečnosti, že pokus byl založen v roce 2002 na šestileté louce, což znamená, že začal na velmi dobře strukturované půdě.