Novinky

4. 5. 2017

5. SETKÁNÍ KLUBU SOILTEQ

Srdečně Vás zveme na další, v pořadí již páté, setkání klubu SOILTEQ, které proběhne 29. května 2017 v Litomyšli. Tématem tohoto setkání budou Osevní postupy a trvalý pokryv půdy. Můžete se těšit na setkání a diskuzi s ostatními farmáři a praktickou ukázku na poli, které meziplodiny a podsevy využívá.

26. 4. 2016

Technologie SOILTEQ na vlastní oči

Přijďte navštívit 22. června 2016 živou ukázku technologií a principů projektu SOILTEQ v rámci Velkého polního dne ve Všestarech. Připravena pro vás bude ukázka půdního profilu a práce kořenového systému při tvorbě půdní struktury. Dále prezentace funkčních meziplodinových směsí a podsevů, doporučení pro efektivní využití meziplodin v osevním postupu, představení nástrojů a technologií pro zhodnocení půdy a prezentace účinných technologií v boji proti erozi a suchu.

17. 4. 2016

Setkání členů klubu SOILTEQ

Připravujeme pro vás další klub SOILTEQ. Můžete se těšit na další setkání s ostatními farmáři a zajímavou náplň workshopu. 4. klub SOILTEQ bude probíhat v týdnu od 14. - 25. listopadu 2016. Těšíme se na setkání s Vámi.