Novinky

9. 7. 2018

SOILTEQ na 1. polním dni v Rostěnicích

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit našeho 1. polního dne SOUFFLET AGRO v Rostěnicích a propásli tak možnost dozvědět se více o SOILTEQ technologiích, jsme připravili článek na našem blogu.

1. 6. 2018

7. SETKÁNÍ KLUBU SOILTEQ

Přijměte pozvání na klub SOILTEQ, který se uskuteční v pátek 22. 6. 2018 na Staré Poště, v Rousínově - Kovalovicích. Tématem v pořadí již 7. klubu, bude Mikrobiální aktivita půd, kterou bude prezentovat pan Xavier Salducci, ředitel francouzské mikrobiální laboratoře Celesta-lab. Dále se můžete těšit na prezentaci výsledků dvou půdních vzorků z České republiky.

7. 5. 2018

Technologie SOILTEQ na Polních dnech SOUFFLET AGRO

Pokud se chcete dozvědět více o technologii SOILTEQ, můžete nás navštívit na jednom z našich polních dní, v Rostěnicích - Zvonovicích u Vyškova 6. 6. 2018 nebo na našem tradičním Velkém polním dni ve Všestarech u Hradce Králové 20. 6. 2018. K vidění bude ukázka půdního profilu a práce kořenového systému, prezentace funkčních meziplodinových směsí a podsevů s doporučením pro efektivní využití meziplodin v osevním postupu. Představeny budou nástroje a technologie pro zhodnocení půdy a prezentovány budou také například účinné technologie v boji proti erozi a suchu.

26. 2. 2018

Novinky na blogu

Přemýšlíte jak zvýšit efektivnost hnojařských zásahů a minimalizovat ztráty spojené s aplikací dusíkatých hnojiv? Chtěli by jste podpořit půdní život, zvýšit podíl žížal a mikrobiální činnost? Zajímají vás zkušenosti farmářů, kteří již 10 let hospodaří v systému SOILTEQ? Odpovědi a spoustu dalších informací nabízejí nové články na blogu SOILTEQ.

23. 10. 2017

6. SETKÁNÍ KLUBU SOILTEQ V Drnovicích u Vyškova

Rádi bychom Vás pozvali na již 6. setkání klubu SOILTEQ, které se uskuteční v hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova v pátek 10. 11. 2017. Náš tradiční expert na trvale udržitelné zemědělství, Matthieu Archambeaud se tentokráte bude věnovat problematice Rovnováhy minerálů a hnojení půdy. Ve druhé části semináře se můžete těšit na reálnou ukázku kořenových systémů u vybraných plodin a dále pak také na prezentaci pratických zkušeností s no-till systémem farmáře ze Slovenska.