Гумус і ґрунт:  Дощові черв’яки

Дощові черв'яки є найважливішим тваринним компонентом сільськогосподарських угідь. У Чехії відомі майже 50 видів дощових черв'яків, з яких лише одна третина знаходиться ​​в агросистемах. Найменшу кількість дощових черв'яків можна зустріти на орних землях, де за даними досліджень, проведених у 1994 році, є декілька десятків особин на 1 м2.

Проте, це число може бути набагато вищим під постійними пасовищами. Важливість дощових черв'яків для ґрунту полягає, насамперед, у їх впливі на розкладання первинної органічної речовини та утворення гумусу. Дощові черв'яки беруть участь у перетворенні складних органічних сполук у прості форми, які можуть використовуватися рослинами. Перетворення відбувається двома способами:

Прямим: шляхом всмоктування, травлення та виділення екскрементів.

Непрямим: впливаючи на популяції мікроорганізмів, винищуючи їх ворогів або використовуючи свої поживні речовини, впливаючи на вологість та аерацію ґрунту, або шляхом розприскування та передачі рослинного матеріалу.

zizala 5.jpg Дощові черв'яки позитивно впливають на структуру і мікроструктуру ґрунту та його родючість, як це було продемонстровано у багатьох дослідженнях. Це обумовлено, перш за все, виділенням екскрементів, в яких мінеральні частинки змішуються з розкладеними залишками органічної мікрофлори. Вони сприяють аерації ґрунтів шляхом створення тунелів. Важливість екскрементів у ґрунті велика, оскільки їх виділення також високе, отже, вони можуть значною мірою вплинути на якість ґрунту. У наших умовах до 40-50 т на 1 га утворюються щороку на поверхні ґрунту, що становить близько 4-5 мм заввишки. Їхнє виділення залежить від того, наскільки сприятливими є умови для дощових черв'яків. У ґрунтах з великими популяціями дощових черв'яків рослини виробляють набагато більш потужну кореневу систему, що є передумовою достатнього постачання води та поживних речовин рослинам. Діяльність дощових черв'яків перешкоджає утворенню кірки на поверхні ґрунту, тим самим сприяючи появі рослин. Наявність дощових черв'яків призводить до збільшення врожаю та зменшення кількості шкідливих факторів (фітопатогенних грибів).

Важливі ознаки активності дощових черв'яків:

Залежно від видів та способу життя, дощові черв'яки впливають на грунт наступним чином:

Глибокоподібні дощові черв'яки створюють великі довжиною майже метричні майже вертикальні постійні тунельні системи, які відкриваються на поверхні грунту, де вони живляться мертвим рослинним матеріалом. Ці типи грунтових тунелів істотно впливають на водний режим у грунті.

Риючі дощові черв'яки створюють великі, майже вертикальні постійні тунельні системи довжиною в декілька метрів, які відкриваються на поверхні грунту, де вони живляться мертвим рослинним матеріалом. Ці типи ґрунтових тунелів істотно впливають на водний режим у ґрунті.

Підстилкові дощові черв'яки живуть у відходах на поверхні грунту. Проте, в даний час вони мають неважливе значення внаслідок обмеженого накопичення органічної речовини, викликаного сучасним методом обробки ґрунту.

Нірні дощові черв'яки живуть під поверхнею ґрунту і є частиною орної землі. Ґрунти, багаті на дощових черв'яків, поглинають воду краще, ніж грунти без них, тому що вертикальні тунелі, створені дощовими черв'яками, прискорюють витік води в ґрунт. Це робить ґрунт менш сприйнятливим під час затоплення взимку і навесні, та більша кількість води доходить до коренів рослин. Тунелі дощових черв'яків підвищують стійкість ґрунту до ерозії. У важких ґрунтах тунелі дощових черв'яків є основним простором, куди проникають коріння рослин (в цих тунелях розташовуються 40 - 60% коріння рослин). Дослідження показали, що 42% аеробних азотфіксуючих мікроорганізмів розташовані поблизу тунелів дощових черв'яків. Кількість дощових черв'яків залежить від системи обробки ґрунту. Система нульової обробки ґрунту забезпечує більшу кількість активних вночі дощових черв'яків. Взагалі, чим більше залишків врожаю є на поверхні, тим краще це для дощових черв'яків. Для того, щоб збільшити кількість дощових черв'яків, не рекомендується негайно переходити до системи «нульової обробки ґрунту», оскільки існують методи обробки, в яких 15-30% рослинних залишків залишаються на поверхні ґрунту протягом вегетаційного періоду.

Клуб зі збереження природніх ресурсів в Ессексі (ESSEX CONSERVATION CLUB), в Канаді, досяг наступнхи результатів весною 1996 року:

Метод обробки Кількість дощових черв'яків
Нульова обробка ґрунту 693 135
Мінімальна 203 602
Традиційна 139 835
Лісовий ґрунт * 722 395

* тип лісу не вказується

Класичні методи обробки ґрунту, включаючи глибоку оранку, зменшують кількість дощових черв'яків у ґрунті через механічні пошкодження, виводячи їх на поверхню ґрунту – харчовий об'єкт для хижаків, руйнування тунелів дощового черв'яка під час повторної оранки призводить до суттєвого скорочення популяції дощових черв'яків; оранка змінює температуру і вологість ґрунту, а також наявність їжі. Втрата органічної речовини в ґрунті викликає найбільш сильне зниження кількості дощових черв'яків. Лущення не зменшує кількість популяції дощових черв'яків настільки, наскільки це робить глибока оранка. Найбільш сприятливим для дощових черв'яків є метод "нульової обробки ґрунту". Кількість дощових черв'яків у ґрунті збільшується, якщо після збирання врожаю на поверхні незораної землі залишається солома. При використанні методу нульової обробки ґрунту протягом декількох років популяція дощових черв'яків збільшується до тридцяти разів, однак ця популяція може поступово зменшуватися, оскільки обмежувальним чинником є вміст органічної речовини в ґрунті. Більш висока мінералізація азоту була виявлена в ґрунті, де використовувалася неглибока оранка, ніж на грунтах, де використовувались звичайні способи обробки (глибока оранка). Було виявлено, що дощові черв'яки та коріння рослин можуть викликати розкладання органічної речовини в результаті підвищеної мікробної активності шляхом вивільнення ексудатів у навколишнє середовище. Згідно з дослідженнями, проведеними в Німеччині, дощові черв'яки можуть значною мірою знизити кількість парші у фруктових дерев. Якщо в ґрунті достатньо дощових черв'яків, вони можуть затягнути всі листя, що падали восени, в грунт, тому гриб Venturia inqaequalis (причини парші яблуневого стовбура) не може розмножуватися на опалому листі, знищуючи його. Активність дощового черв'яка також покращує структуру ґрунту. Для сприяння поширенню дощових черв'яків рекомендується постійно здійснювати мульчування території, що оточує дерева зі зкошеною травою. Рекомендується також розрізати свіжозрізані гілки, оскільки вони є дуже підходящою поверхнею для дощових черв'яків. Листя, що впали в фруктових садах восени, слід залишити на місці, щоб вони були доступні для дощових черв'яків.

 

Source: VRBA, Vladimír, HULEŠ, Ludvík: Humus - půda - rostlina (2) Humus a půda. Biom.cz [online]. 2006-11-14 [cit. 2018-01-29]. Available at WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/humus-puda-rostlina-2-humus-a-puda>. ISSN: 1801-2655.