Semináře

Předchozí semináře

SOILTEQ klub 1

Seminář, včetně praktické ukázky rozboru půdního profilu, povede Matthieu Archambeaud (Fr) poradce a odborník v oblasti trvale udržitelného hospodaření. Náplň semináře je zaměřena na: podporu a zvyšování půdní úrodnosti, nové technologie a systémy zpracování půd omezující utužení a podporující její správnou strukturu, posílení přirozeného půdního života a mikroflóry, zvýšení podílu organické hmoty, zlepšení hospodaření s dusíkem a vodou při omezení ztrát živin a ornice vlivem eroze. Cílem je zlepšení produkční schopnosti půd a snížení ekonomické náročnosti hospodaření.

Datum: 8. 4. 2015
Čas: 9:00 do 16:00 hod.
Adresa: Hotel Na Kocandě 394 44, Želiv 4
Přílohy: pdf ikonapozvánka_club_1.pdf

Fotogalerie

popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

Komentáře

    Váš komentář čeká na schválení

    SOILTEQ klub 2

    Druhý seminář bude věnován seznámení členů klubu SOILTEQ a otevřené diskuzi o využívaném způsobu hospodaření, osevních postupech a vlastních zkušenostech, které je motivují více se zaměřit na stav půdy a zajištění její prosperity. Odborník Matthieu Archambeaud se ve své prezentaci zaměří na základní principy pro zařazení meziplodin a podsevových směsí do standardních osevních postupů využívaných v českých podmínkách a upozorní na přednosti, ale i úskalí, které tento způsob hospodaření provázejí. Během praktické ukázky na poli vysvětlí, proč je důležité kombinovat více druhů ve směsi meziplodin, jak správně vybrat jednotlivé komponenty, nejvhodnější způsob pro setí meziplodin, hnojení a účelnou likvidaci. Při ukázkách půdních horizontů vysvětlí, jak je důležité před zpracováním půdy zhodnotit aktuální stav na daném pozemku, čeho je třeba zpracováním půdy dosáhnout a jak nejlépe kombinovat mechanické zpracování půdy a přirozenou tvorbu půdní struktury pomocí kořenového systému meziplodin.

    Datum: 20. 10. 2015
    Čas: 8:30 do 16:00 hod.
    Adresa: Hotel Zlatá Hvězda, Smetanovo náměstí 84, Litomyšl
    Přílohy: pdf ikonapozvánka_klub_2.pdf

    Fotogalerie

    popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

    Komentáře

       Váš komentář čeká na schválení

       SOILTEQ klub 3

       Při třetím setkání členů klubu SOILTEQ zaměří Matthieu Archambeaud svou pozornost během prezentace na omezení konkurence plevelů, správnou herbicidní strategii a postupnou redukci zaplevelení a snižování půdní zásoby semen plevelů, díky využití krycích plodin a mělkému zpracování půdy. Prostor bude opět věnován otevřené diskuzi a dotazům zúčastněných farmářů. Praktická ukázka bude provedena na pozemcích farmy pana Maráka ze Zvonovic u Vyškova, kde po sklizni jarního ječmene bylo do strniště založeno pomocí přímého secího stroje Great plain několik měziplodinových směsí a následně opět bez zpracování půdy stejným secím strojem vyseta pšenice ozimá přímo do zmulčované meziplodiny. V rámci ukázky půdních profilů bude možné zhodnotit stav půdy po podzimní orbě, diskovém zpracování půdy a vývoji půdní struktury pouze činností kořenů meziplodin, ale také za přispění práce užitečných půdních organizmů, ke kterým patří různé druhu žížal.

       Datum: 8. 3. 2016
       Čas: 8:30 do 15:00 hod.
       Adresa: Hotel Allvet, Drnovice 115, Drnovice, (hotel se nachází nedaleko dálnice D1, exit 226 směr Rousínov)
       Přílohy: pdf ikonapozvánka_klub_3.pdf

       Fotogalerie

       popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

       Komentáře

          Váš komentář čeká na schválení

          SOILTEQ klub 4

          Čtvrté setkání klubu SOILTEQ se bude zabývat tématem minimalizace a přímého setí. Matthieu Archambeaud se při prezentaci zaměří na výhody omezení mechanizace na orných půdách a rozebere například také metodu páskového setí Strip-till. Součástí setkání bude i prezentace zápisků z cest prvního mezinárodního SOILTEQ klubu ve Francii. Účastníci shlédnou také experiment, při kterém bude pan Archambeaud demonstrovat prostup vody různými druhy půd. Vítané budou jakékoliv náměty k diskuzi týkající se praktického využití těchto metod i dotazy vzniklé z vlastních zkušeností při zavádění SOILTEQ metod. Následovat bude návštěva pole Jaroslava Berky v Měšíně spojená s názornou ukázkou. Zde bude možné na půdních profilech odlišně zpracovaných půd shlédnout práci kořenových systémů různých typů meziplodin.

          Datum: 22. 11. 2016
          Čas: 8:30 do 15:00 hod.
          Adresa: FARA RANČÍŘOV, Rančířov 1, 586 01 Jihlava
          Přílohy: pdf ikonaPozvánka_klub_4.pdf

          Fotogalerie

          popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

          Komentáře

             Váš komentář čeká na schválení

             SOILTEQ klub 5

             Páté setkání klubu SOILTEQ se zaměří témata spojená s osevními postupy a trvalým pokryvem půdy. Blíže se tudíž podíváme na témata, která se částečně rozebírala již na předchozím setkání. Účastníci se budou moci dozvědět detailnější informace o přednostech a úskalích spojených s rotací plodin na jejich pozemcích i s praktickými příklady. Samozřejmostí je možnost přispět k diskusi vlastními zkušenostmi se SOILTEQ metodami. I nyní navštívíme v praktické části pole a zemědělce, který s metodami klubu SOILTEQ zkouší na dané půdě pracovat. Tentokrát, se můžete těšit na ukázku na pozemcích pana Smögra v Bučině.

             Datum: 29. 5. 2017
             Čas: 8:30 do 15:00 hod.
             Adresa: Evropské školicí centrum YMCA, Jiráskova 133 Litomyšl
             Přílohy: pdf ikonaPozvánka_klub_5.pdf

             Fotogalerie

             popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

             SOILTEQ klub 6

             V pořadí již 6. klub SOILTEQ se uskuteční v hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova. Program klubu je velmi rozmanitý a farmáři se mají rozhodně na co těšit. Hlavním tématem klubu bude Rovnováha minerálů a hnojení půdy, kterou bude prezentovat náš tradiční expert z Francie Matthieu Archambeaud. V dalších bodech programu přednese své poznatky o metodách v zahraničí náš SOILTEQ referent Tomáš Navrátil. Ve druhé polovině semináře uvidíte reálnou ukázku práce kořenového systému u vybraných plodin a prezentaci praktických zkušeností s no-till systémem farmáře ze Slovenska.

             Datum: 10. 11. 2017
             Čas: 8:30 do 15:00 hod.
             Adresa: Hotel Allvet Drnovice 115, 683 04 Drnovice
             Přílohy: pdf ikonaPozvánka_SOILTEQ_6.pdf

             SOILTEQ klub 7

             7. klub SOILTEQ se uskuteční v kongresovém sále restaurace Stará Pošta, v Rousínově - Kovalovicích, u Vyškova. Téma klubu bude zaměřeno na Mikrobiální aktivitu půdy a její úrodnost, kterou přednese ředitel francouzské mikrobiální laboratoře Celesta-lab, pan Xavier Salducci. Ve druhé části klubu se zaměříme prezentaci výsledků dvou půdních vzorků z České republiky. Předpokládaný konec akce je naplánován na patnáctou hodinu.

             Datum: 22. 6. 2018
             Čas: 8:30 do 15:00 hod.
             Adresa: Restaurace Stará Pošta Kovalovice 109, 683 01 Rousínov
             Přílohy: pdf ikonaklub_SOILTEQ_-_pozvánka.pdf

             Fotogalerie

             popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

             SOILTEQ klub 8

             8. klub SOILTEQ se uskutečnil jak v Čechách, tak i na Moravě. Dne 15. 1. 2019 proběhl SOILTEQ klub v Choceradech, v Hotelu Akademie Naháč. Poblíž Vyškova, v Hotelu Allvet, se pak uskutečnil klub SOILTEQ v termínu 17. 1. 2019. Téma klubu bylo zaměřeno na Trvale udržitelné zemědělství jako odpověď na problémy se suchem. Touto problematikou prováděl Christophe De Carville, produktový manažer společnosti Sky Agriculture. Fotografie z obou klubů naleznete níže.

             Datum: 15. 1. 2019
             Čas: 9:00 do 13:00 hod.
             Adresa: Hotel Akademie Naháč Komorní Hrádek 277, 257 24 Chocerady Hotel Allvet Drnovice 115, 683 04 Drnovice
             Přílohy: pdf ikonaSetkání_klubu_SOILTEQ_Chocerady.pdf

             Fotogalerie

             popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku