Projekt SOILTEQ probíhá ve všech zemích, ve kterých má SOUFFLET AGRO své pobočky. V průběhu realizace našich seminářů spolupracujeme s externími konzultanty, kteří patří ke špičce v oboru udržitelného zemědělství a přináší nám praktické znalosti a zkušenosti.

MATTHIEU ARCHAMBEAUD

"Agroekologie je založená na principech, nikoliv na recepturách."

IMG_6966_web.jpg

Matthieu Archambeaud je propagátorem myšlenek trvale udržitelného zemědělství. Zajímá se o všechny obory, které mu umožní šířit znalosti, metody a úvahy o zemědělství, potravinářství, půdě a terroir. Je expertem v oblasti alternativního zemědělství, pořádá školení a od roku 2007 zřizuje webové stránky www.agriculture-de-conservation.com. Je stálým přispěvatelem do magazínu TCS, také je společně s Fréderickem Thomasem spoluautorem knihy  Plant covers. Practical Management of Interculture  vydané vydavatelstvím France Agricole.

Pole působnosti:

 

PATRICK VALMARY

„Farmář v klubu SOILTEQ pracuje svým srdcem, protože miluje svou půdu.“

20161025_111111web.jpg

Cílem projektu SOILTEQ je vytvoření nového modelu zemědělství vedoucího ke snížení dopadů na životní prostředí. Tento úkol si zvolil Patrick Valmary, který se již více jak 25 let věnuje tématu udržitelného zemědělství. Jeho zájem o tento obor se datuje již od 90. let, kdy se účastnil prvních pokusů o přímé setí, setí krycích plodin a užívání technik zlepšujících strukturu půdy ve Francii.

Zkušenosti však sbíral i v jiných zemích především z východní Evropy, aby se nakonec usadil v Rumunsku, kde nyní předává své znalosti farmářům v rámci klubů SOILTEQ. Zde také spolupracuje na výzkumu a rozvoji adaptace meziplodin. Společně se skupinou farmářů vytváří zemědělský model, který by bylo možné zavést u všech zemědělců hospodařících konvenčním způsobem, kteří si přejí integrovat modely platné pro ekologické zemědělství.

Pole působnosti:

 SOILTEQ REFERENTI SOUFFLET AGRO

Blízká spolupráce a interakce na tématech SOILTEQ je pro nás klíčová a velmi důležitá. Vzájemná výměna zkušeností a poznatků je v každé zemi zajišťována prostřednictvím našich SOILTEQ referentů, kteří se starají nejen o základní komunikaci mezi zemědělci, ale také o výměnu zkušeností napříč zeměmi a našimi konzultanty Matthieum a Patrikem.

Antoine SOILTEQ03 small.jpg

Antoine Monier, CENTRÁLNÍ KOORDINÁTOR SOILTEQ
Projekt SOILTEQ je pro mě důležitým tématem. Poskytuje našim zemědělcům po celé Evropě možnost sdílet zkušenosti a zlepšit jejich enviromentální a ekonomickou udržitelnost. Se všemi nadcházejícími výzvami, jimž budou čelit (snížení používání chemických látek, ukončení prodeje mnoha účinných látek, globální oteplování, očekávání společnosti, zachování biologické rozmanitosti ...) je tento projekt opravdu důležitý pro nalezení řešení problémů zítřka.

DSC_6056_web.jpg

Martina Poláková, ČESKÁ REPUBLIKA
SOILTEQ mi ukázal, jak je důležité propojit technologické kroky v péči o plodiny o pozorný přístup k půdě a odhalení nedostatků jejího profilu. Je to nadčasový projekt, který přináší vizi, jak zajistit potřebnou produkci i bez nadstandardní dotace minerálních hnojiv, energeticky náročného zpracování půdy, redukovat nebezpečí eroze a především sucha.​

 

fotka Lukasz Jakubowski small.jpg

Łukasz Jakubowski, POLSKO
V projektu SOILTEQ vidím budoucnost zemědělství. Líbí se mi přístup k péči o půdu, který kombinuje ekologii a zároveň zvyšuje ziskovost farmy. Díky projektu SOILTEQ jsem se hodně dozvěděl o tom, co se skutečně děje v půdě, jak se o ni můžeme starat a prospívat jí. SOILTEQ je pro mě způsob, jak udělat z pole našeho partnera, a nejen místo pro pěstování plodin.

 

Pavlo Kotliar UA.jpg

Pavlo Kotliar, UKRAJINA
Mou vizí a obecným cílem je šířit myšlenku a zájem o trvale udržitelné zemědělství a respektování životního prostředí na Ukrajině i v ostatních zemích. Na základě principů trvale udržitelného zemědělství hledat a rozvíjet optimální řešení pro aktuální problémy a předejít tak dalším. Také je nutné brát v úvahu porozumění postupujících rysů lokálního zemědělství. Pro mě, ačkoliv se nepovažuji za idealistu, znamená SOILTEQ možnost, jak přispět ke změně "moderního životního prostředí".

Sergey chernikov.PNG

Sergey Chernikov, RUSKO
V Rusku je omezujícím faktorem sucho a rozsáhle plochy. SOILTEQ je vynikajícím nástrojem pro zlepšení struktury půdy, úsporu času a peněz na zpracování půdy, akumulaci a uchování vlhkosti, což vede ke zvýšení ziskovosti. Díky klubu SOILTEQ se zemědělci a odborníci společnosti Soufflet dělí o své zkušenosti nejen s ruskými zemědělci, ale také s těmi z Evropy. Každý rok se stále více farmářů zajímá o filozofii SOILTEQ.

 

Marie Laure small.jpg

Marie-Laure Compoint, RUMUNSKO
SOILTEQ umožňuje zemědělcům optimalizovat jejich pracovní nástroj - půdu. Pro mne jsou zkušenosti a jejich sdílení dva neodmyslitelné pílíře zemědělství budoucnosti, jak na úrovni ekonomické, tak na úrovni ekologické. Díky filozofii SOILTEQ znovu objevujeme půdu s cílem chránit její potenciál, který se ukrývá pod našima nohama.

 

Milen Marinov.jpg Milen Marinov, BULHARSKO
Projekt SOILTEQ napomáha zastavit ničení půdy, obnovuje úrodnost půdy a vede k snížení množství používaných minerálních hnojiv a chemických látek. Zemědělcům  pomáhá snížit jejich  náklady a zlepšit jejich příjmy. Pokud se naučíme mluvit "řečí" půdy, půda nás velkoryse odmění. Pro mne je projekt SOILTEQ budoucností, kterou musíme přijmout dříve, než bude příliš pozdě. Příroda nás nepotřebuje, ale my potřebujeme přírodu.