INSPIRACE - VZDĚLÁVÁNÍ - VÝMĚNA - SDÍLENÍ

Najít informace o udržitelném zemědělství není příliš obtížné, ale jak přenést teorii do praxe s pozitivním výsledkem? V SOUFFLET AGRO jsme se rozhodli jít opačným směrem. Pravidelně navštěvujeme zemědělce a odborníky, kteří se zabývají konvenčním zemědělstvím mnoho let, a kteří jsou ochotni s námi sdílet nejen své úspěchy, ale i neúspěchy.

Díky spolupráci s Matthieu Archambeaud, který v rámci své poradenské činnosti navštěvuje konkrétní farmy fungující na principech technologie SOILTEQ, máme i my možnost setkávat se s jednotlivými farmáři v různých zemích a diskutovat s nimi na toto téma. Tím získáváme zkušenosti z různých oblastí a různých podmínek, které poté můžeme konzultovat na klubech a porovnávat je se zkušenostmi ostatních zemědělců.

INSPIRACE SOILTEQ REFERENTŮ VE FRANCII

Již během prvních návštěv, kterých se účastnili naši SOILTEQ referenti bylo jasné, že co farmář, to jiný „příběh“. Proč přistoupili k metodám SOILTEQ? Jaká jsou jejich očekávání? S jakými obtížemi se potýkají? Jak postupovali? Jaké jsou jejich výsledky? Kde berou inspiraci a informace? Měli jsme hodně otázek a nasbírali jsme cenné zkušenosti. Jedno nám ale bylo jasné hned na začátku. Metody SOILTEQ nejsou o konkrétních recepturách, ale o zkoušení, poznávání, neustálém učení se a hledání cesty, která vyhovuje právě nám.

Fotogalerie

popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU SOILTEQ

SOILTEQ je cestou, po které se můžeme vydat sami, ale pokud chceme dojít co nejdál, musíme spojit své síly s ostatními. Velmi odlišná prostředí, ze kterých farmáři z různých zemí přichází do klubu SOILTEQ, nám dávají možnost vzájemné konzultace a sdílení nových poznatků. Mezinárodní setkání jsou tak pro členy klubu SOILTEQ zdrojem bohaté inspirace a možností osobně navštívit farmy, instituce, nebo firmy, zabývající se trvale udržitelným zemědělstvím. Společně se tak na své cestě podporujeme, abychom došli co nejdál.

Fotogalerie

popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku