ActivSOILPK

POMOCNÁ  PŮDNÍ LÁTKA PRO ZLEPŠENÍ VÝŽIVY FOSFOREM  A DRASLÍKEM

Zúrodňující hnojivo k aktivaci mikrobiální činnosti půdy a zajištění efektivní výživy rostlin fosforem, draslíkem, vápníkem a řadou dalších živin. Podporuje přirozenou úrodnost půd a podmínky pro dosažení maximálního výnosového potenciálu pěstovaných plodin. Nespornou výhodou je možnost redukce celkové dávky minerálních hnojiv při zachování výnosu i kvality. Uplatní se jak v ekologickém, tak i při intenzivním způsobu hospodaření. Zlepšení mikrobiální činnosti půdy pozitivnně působí na zdravotní stav rostlin a omezuje negativní dopady výkyvů počasí a nedostatku statkových hnojiv.

ZPŮSOB ÚČINKU

 • Složení: Bacillus mucilaginosus, vysoká koncentrace > 6x1010 CFU/l, Mo 0,02 %,
  Mn 2 %.
 • Druh přípravku: hnojivo ve formě tekutého roztoku.
 • Hektarová dávka 0,5 l/ha. Přípravek pro použití i v ekologickém zemědělství odpovídá evropským normám CE 834/2007 a CE 889/2008

ZPŮSOB  A TERMÍN APLIKACE

 • Půdní podmínky: Aplikace na vlhkou půdu při teplotě nad 6 °C. Půda musí být dostatečně zásobená sírou pro optimální kondici a činnost bakterií, z mikroprvků je důležitý Mo a Mn, které jsou součástí přípravku.
 • Aplikační podmínky: Aplikaci provádějte nejlépe večer nebo brzy ráno, ideální jsou srážky po aplikaci. Vyhněte se aplikaci za vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha.
 • Termín aplikace: V ozimech již na podzim na vzcházející porost nebo na jaře po obnovení vegetace do fáze začátku prodlužovacího růstu, v jařinách co nejdříve po zasetí do výšky porostu 20 cm.
 • Mísitelnost: Možný je TM  s herbicidy, vhodná je aplikace těsně před setím s glyfosáty nebo s preemergenty po zasetí, v tomto případě jde biologický přípravek do postřikovače jako poslední. Nelze kombinovat s fungicidy a insekticidy.
 • Příprava postřikové kapaliny: V případě použití chlorované vody přidáváme 1 kg cukru na 1000 l vody pro neutralizaci  negativního vlivu chloru na bakterie.
 • Skladování: Přípravek skladujte při teplotě -3 °C až 25 °C, maximální trvanlivost před otevřením je 9 měsíců, po otevření je nutné přípravek spotřebovat do 5 dnů až do 1 měsíce pokud je skladován při teplotě 4 °C.
Plodina
Termín použití
Řepka
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Až do období obnovení růstu na jaře
Obilniny
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do začátku sloupkování
Kukuřice
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do fáze 8. listu
Cukrová řepa
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do fáze zapojení řádků
Slunečnice
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do výšky porostu
Soja, hrách
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do výšky porostu 20 cm
Vojtěška
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Na jaře po obnovení růstu, či po seči
Brambory
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do výšky porostu
15 cm
Travní porosty a pastviny
Od obnovení růstu na jaře
Vždy za vlhkých podmínek po seči
Zelenina
Od posledního zpracování půdy před setím bez zapravení
Do výšky porostu 5 – 10 cm
Vinná réva Od rašení a prvních listů  
Ovocné stromy Od rašení a prvních listů  

Komentáře

    Váš komentář čeká na schválení