ActivSOIL NITRO  

POMOCNÁ PŮDNÍ LÁTKA PRO ZLEPŠENÍ DUSÍKATÉ VÝŽIVY ROSTLIN

Jedná se o půdní aktivátor pro zhodnocení atmosférického dusíku a podporu výkonu zemědělských plodin. Obsahuje živé kmeny půdních bakterií zvyšuje mikrobiální činnost půd a slouží  k udržení vysoké úrovně zemědělské produkce. Je určené především do osevních postupů, kde je omezena aplikace statkových hnojiv a zařazení bobovitých plodin. Bakterie rodu Azotobacter po aplikaci osidlují kořenový systém rostlin, rychle se množí a aktivně fixují vzdušný dusík, kterým rovnoměrně během celé vegetace zásobují plodiny a podporují dusíkatou výživu i za podmínek, které jsou limitující pro příjem dusíku z půdy. V oblastech zatížených nitrátovou směrnicí udržuje vysoký výnos a kvalitu produkce.

ZPŮSOB ÚČINKU

 • ActivSOILNITRO obsahuje vybrané kmeny mikroorganizmů, které osidlují rhizosféru zemědělských plodin, kde fixují vzdušný dusík pro jeho následné využití kořeny rostlin.
 • Rostliny jsou tak rovnoměrně zásobovány dusíkem po celou dobu vegetace, a mohou tak naplno využít svůj genetický potenciál.
 • Bakterie produkují růstové látky, které podporují růst a rozvoj kořenového systému.
 • Zvyšuje účinnost fotosyntézy.
 • Podporuje optimální výživu dusíkem pro dosažení vysoké úrovně produkce i v oblastech zatížených nitrátovou směrnicí.
 • Umožňuje efektivně naplánovat dusíkatou výživu s cílem dosáhnout rovnoměrného zásobování dusíkem i při extrémních a suchých podmínkách, kdy účinnost minerálních hnojiv selhává.
 • Do určité míry dokáže nahradit absenci bobovitých plodin v osevních postupech.

RŮST A ROZVOJ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU

AKTIV NITRO.jpg

DOPORUČENÍ

 • Složení: Azotobacter chroococcum, vysoká koncentrace > 5x1012 CFU/l, Mo 0,02 %, Mn 2 %.
 • Druh přípravku: hnojivo ve formě tekutého roztoku.
 • Hektarová dávka 0,5 l/ha. Přípravek pro použití i v ekologickém zemědělství odpovídá evropským normám CE 834/2007 a CE 889/2008

Komentáře

    Váš komentář čeká na schválení