KeepSOIL OSR

DSC_6198_FitSOIL_OSR_VPD_2015_www.jpg Netradiční spojení řepky s podsevem leguminóz přináší řadu výhod v podobě zvýšení výnosů a snížení spotřeby minerálních hnojiv a pesticidů. Podsevy jsou zakládány společně s řepkou, zvolené komponenty neomezují její růst, naopak jej pozitivně podporují, během zimy dochází k jejich vymrznutí a následnému rozkladu a zpřístupnění živin pro řepku během jara. Podsevy jsou kompatibilní při využití vybraných herbicidů registrovaných do řepky, čímž je zajištěno kvalitní založení porostu řepky.

Symbiotickou aktivitou podsevů má řepka k dispozici 30–40 kg N/ha a dalších živin včetně fytohormonů, z čeho dokáže profitovat až do fáze kvetení.

Zvýšení výnosu je dáno vyšším počtem šešulí  v průměru 500 kusů na m2.

Přednosti:

  • Složení: vikev setá, vikev bengálská, jetel alexandrijský
  • Výsevek: 20 kg/ha
  • Setí: současně s řepkou nejlépe do 25. 8.
  • Herbicidní ochrana: kompatibilní s herbicidy s účinnou látkou - metazachlor, quinmerac, dimethenamid.
  • Likvidace: vymrznutí/clopyralid

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení