KeepSOIL CORN

VYUŽITÍ PODSEVŮ V INTENZIVNÍ TECHNOLOGII PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE

Optimálně sestavená směs pro založení podsevu v porostech kukuřice. Cílem podsevu je vytvoření téměř celoročního zeleného pokryvu, který chrání půdu před erozí a pozitivně ovlivňuje úrodnost a zdraví půd v osevních postupech s intenzivní produkcí především silážních hybridů kukuřice. Správně založený porost podsevu nevytváří konkurenci pro růst a nesnižuje výnos kukuřice, naopak má řadu nesporných předností. 50% podíl leguminóz vytváří fytosanitární efekt a zefektivňuje dusíkatou výživu symbiotickou fixací.

PŘEDNOSTI

Po sklizni kukuřice

Podsev již dva týdny po sklizni silážní kukuřice velmi bujně roste. Válení nebo mulčování strniště podpoří jeho rychlý rozklad, redukuje zavíječe kukuřičného a stimuluje odnožování a růst trav.

  • Složení: hybridní jílek diploidní 50 %, vikev huňatá 50 %
  • Výsevek: 20–25 kg/ha
  • Termín setí: 5.-8. list kukuřice při plečkování
  • Likvidace: mechanicky/glyfosát

Fotogalerie

popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

 

Plečka pro setí podsevu

seti_podsevu_plecka__apv.jpg Díky výsevním aplikátorům tvaru V je podsev přesně umístěn do meziřádku, který je zpracován kultivátorem a tím se přisévaná kultura nedostane do zóny kořenů kukuřice. Nevzniká tedy konkurence kukuřice a založeného podsevu.

Meziřádkový kultivátor PPL se vyrábí v záběrech 6 a 8 řádků. Pro podsevy v meziřádku je  možné kultivátor vybavit elektrickým secím strojem, který distribuuje semena do pásů zpracované půdy. Secí stroj může mít zásobník na osivo o velikosti 200, nebo 250 litrů. Výsevek je možno nastavit v rozsahu od 5–50 kg/ha.

Fotogalerie

popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku popis obrázku

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení