PODSEVOVÉ SMĚSI

Dostatek organické hmoty a zdravá půda jsou hlavní podmínkou zachování půdní úrodnosti. Sníženou funkci ekosystému nelze dlouhodobě a udržitelně kompenzovat vyššími náklady v podobě průmyslových hnojiv a chemie.

M. Archambeaud

Mnohé výhody, které platí pro meziplodiny jsou platné také pro podsevy. Půda dobře krytá porostem lépe využívá dešťových srážek a je chráněná před erozí a neproduktivním výparem. Díky svému kořenovému systému zlepšují podsevy půdní strukturu, obohacují ji o dusík, pozitivně ovlivňují množství humusu a jsou vhodné jako doplnění v úzkých osevních postupech. Půda s dobrou strukturou dokáže na každý 1 cm své hloubky zadržet 2 mm dešťové vody, půdy utužené tuto schopnost nemají a tak se ochuzujeme o možnost tvorby zásoby vody.

DSC02630_web.jpg Podsevové směsi se sejí přímo ke komerční plodině, kde jí pomáhají zlepšovat charakter půdy. Při správně založeném porostu podsevu netvoří kořenový systém konkurenci hlavní plodině, ale poskytuje jí živiny, chrání před nedostatkem vody tím, že zlepšuje krytí půdy, její strukturu a množství organické hmoty.

Vhodné jsou podsevy například do kukuřic, která má velké rozestupy, kvůli kterým potřebuje rostliny, jenž vytváří dobré podmínky pro vsakování srážkové vody a dodávají živiny. Zároveň podsevy s podílem leguminóz zefetkivňují výživu symbiotickou fixací.

Výhody užití podsevů:

 • podpora půdní úrodnosti a zvýšení produkčního potenciálu stanoviště
 • podpora bilance organických látek a zvýšení obsahu humusu v půdě
 • podporuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy
 • posiluje kvalitu a zdravotní stav půdy
 • zpřístupnění živin a omezení jejich ztrát vyplavováním
 • dodání organických dusíkatých látek a ostatních živin pro následnou plodinu
 • protierozní ochrana

 

 • omezení neproduktivního výparu a zaplevelení
 • přerušovač obilných sletů
 • zařazení zlepšujících plodin zefektivňuje využití aplikovaných minerální hnojiv
 • podpora biologické aktivity půd – rozvoj půdní mikro a makro fauny  
 • tvorba půdních agregátů a stabilizace půdní struktury
 • fytosanitární účinnost – redukce škodlivých organizmů
 • meliorační a hydrologický efekt – lepší využití srážek a zasakování vody

Komentáře

    Váš komentář čeká na schválení