med uhor 300x200.jpg

Medonosný úhor 1

Jde o významnou čtyřkomponentovou medonosnou úhorovou směs na 1 užitkový rok, v porostu převažuje svazenka s jetelem alexandrijským, termín setí je vhodné oddálit s ohledem na citlivost pohanky k pozdním jarním mrazíkům. Vikev a jetel alexandrijský fixují vzdušný dusík, což je přínosné i pro následné plodiny.

• směs splňuje dotační podmínky plnění tzv.“Greeningu“ pro medonosný úhor (koef 1,5)

  • Složení: pohanka obecná, svazenka vratičolistá, vikev jarní, jetel alexandrijský
  • Výsevek: 20 kg/ha
  • Setí: pro úhor od 1. 5.–31. 5., pro meziplodinu 15. 7.–31. 8.
  • Likvidace: vymrznutí/mechanicky

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení