Greening 5

Pestrá, plně vymrzající pětikomponentová směs vhodná např. před jarní ječmen, pšenici či kukuřici a do osevních postupů s vysokým gr 5 300x200.jpg zastoupením řepky. Směs má příznivý vliv na tvorbu půdní struktury, rychle se zapojuje a tím zabraňuje zaplevelení pozemku. Vysoké zastoupení leguminóz zajišťuje dostatek N pro vývoj směsi.


• směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv.“Greeningu“ (koef. 0,3)

  • Složení: svazenka vratičolistá, jetel alexandrijský, vikev jarní, peluška jarní, pohanka obecná
  • Výsevek: 35 kg/ha
  • Setí: 15. 7.–31. 8.
  • Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení