Greening 4

GR4_web.jpg Účelná, plně vymrzající směs, určená do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky a brukvovitých plodin. Vyvážený podíl i charakter obou komponentů zajišťuje souběžný růst s cílem vytvoření velkého množství hmoty, tvorby velmi kvalitní struktury půdy s následným obohacením o dusík symbiotickou fixací. Nezbytný včasný a přesný výsev bez nároku na N hnojení.

  • Složení: svazenka vratičolistá, jetel alexandrijský
  • Výsevek: 10–12 kg/ha
  • Setí: 15. 7.–31. 8.
  • Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení