Greening 3

GR3_web.jpg Směs určená do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky a brukvovitých plodin. Částečně vymrzající směs s výrazným efektem na podporu půdní struktury a obohacení půdy o dusík symbiotickou fixací. Na jaře jetel obnovuje růst, při výsevku 15 kg/ha je možná jarní seč pro krmné účely a následné setí kukuřice.

  • Složení:  svazenka vratičolistá, jetel nachový
  • Výsevek: 10-15 kg/ha
  • Setí: 15.7.-31.8.
  • Částečná likvidace: mulčováním (jetel nachový obroste a přezimuje)
  • Totální likvidace: mechanicky/glyfosát

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení