Greening 2

GR2_web.jpg Ozdravná směs s velmi rychlým podzimním růstem s možností časného podzimního zapravení zeleného hnojení orbou nebo pro následné bezorebné setí širokořádkových plodin do mulče vymrzlé meziplodiny.

 

Výhody:

  • Složení: hořčice bílá, svazenka vratičolistá
  • Výsevek: 15 až 20 kg/ha
  • Setí: díky rychlému vývoji široké secí okno od 1.8.–30.9.
  • Hloubka setí: 2-3 cm; důležité je kvalitně připravené seťové lůžko a rovnoměrná hloubka setí;
  • Likvidace: mechanicky/vymrznutí/glyfosát

Komentáře

        The comment appears after approval.