Greening 12

gr 12 300x200.jpg Směs je určena speciálně k letnímu výsevu meziplodiny, seje se ihned po sklizni řepky a před ozimou pšenicí. Oba komponenty jsou rychle rostoucí a odolávající výdrolu řepky, který zde částečně plní funkci meziplodiny. Oba komponenty souběžně vzchází, a to i za suchých podmínek a tím chrání půdu před neproduktivním výparem. Podíl komponentů v porostu je vyrovnaný.

• směs splňuje dotační podmínky pro plnění
tzv.“Greeningu“ (koef. 0,3)

  • Složení: pohanka obecná, hořčice bílá
  • Výsevek: 20 kg/ha
  • Setí: 10. 7.–31. 7. (v případě podzimního termínu do 31.8.)
  • Likvidace: vymrznutí/mechanicky

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení