FitSOIL NITRO

FitSOIL NITRO (2).jpg

Desetikomponentová směs s rozmanitým zastoupením použitých druhů s vysokým podílem bobovitých plodin, které aktivně fixují vzdušný dusík pro využití následnou plodinou. Určená především pro kukuřici a cukrovou řepu, kde zvyšuje úroveň dusíkaté výživy při plnění podmínek nitrátové směrnice. Vhodná i jako zelený úhor díky výraznému ozdravnému efektu a redukci zaplevelení. Předností je silné prokořenění celého půdního profilu včetně podorničí, podporuje vsakování vody a provzdušnění půdního profilu, stimuluje biologické procesy v půdě a velmi pozitivně působí na půdní strukturu.

Při včasném výsevu a minimální dávce dusíku (30 kg/ha) vytváří velké množství biomasy. Směs je univerzálně použitelná jak před ozimy, tak i jařiny.

Výhody:

  • Složení: oves hřebínkatý, žito trsnaté, vikev bengálská, vikev setá, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, ředkev asijská, hořčice hnědá Etamine, svazenka, len
  • Výsevek: 15 kg/ha
  • Setí: do poloviny srpna
  • Likvidace: mechanicky/glyfosát

Komentáře

        The comment appears after approval.