Elite plus Novinka

Elite_plus_web.jpg Funkční vymrzající meziplodinová směs s rychlým startem a vysokým podílem leguminóz pro přirozenou dotaci dusíku symbiotickou fixací. Hořčice habešská vykazuje výrazný fytosanitární účinek vůči houbovým patogenům a půdním škůdcům. Čínská ředkev s vikví hloubkově prokořeňují půdu a rozrušují
utužení, jetel alexandrijský a svazenka vytváří strukturu půdy, společně mají velmi dobrý meliorační efekt. Směs se osvědčila i v období sucha a bez hnojení N.

• směs splňuje dotační podmínky plnění tzv.“Greeningu“ pro medonosný úhor
(koef 1,5)

 

  • Složení: ředkev čínská, hořčice habešská, vikev jarní, jetel alexandrijský, svazenka vratičoliská
  • Meziplodina: před jarní plodiny
  • Výsevek: 10–12 kg/ha
  • Setí: srpen až začátek září
  • Likvidace: vymrznutí/mechanicky

Komentáře

        Váš komentář čeká na schválení