Elite plus Novinka

Elite_plus_web.jpg Funkční vymrzající meziplodinová směs s rychlým startem a vysokým podílem leguminóz pro přirozenou dotaci dusíku symbiotickou fixací. Hořčice habešská vykazuje výrazný fytosanitární účinek vůči houbovým patogenům a půdním škůdcům. Čínská ředkev s vikví hloubkově prokořeňují půdu a rozrušují utužení, jetel alexandrijský a svazenka vytváří strukturu půdy, společně mají velmi dobrý meliorační efekt. Směs se osvědčila i v období sucha (podzim 2016) a bez hnojení N, přičemž velmi rychlým pokryvem omezila růst plevelů i výdrolu a zabránila neproduktivnímu výparu vody.

 

  • Složení: ředkev čínská, hořčice habešská, vikev jarní, jetel alexandrijský, svazenka vratičoliská
  • Meziplodina: před jarní plodiny
  • Výsevek: 10–12 kg/ha
  • Setí: srpen až začátek září
  • Likvidace: vymrznutí

Komentáře

        The comment appears after approval.