PODSEVY A MEZIPLODINY 

PRO PODPORU PŮDNÍ ÚRODNOSTI

"...naučit se správně využívat meziplodiny a podsevy může být jednou z nejúčinnějších investic"

M. Archambeaud

_MG_0869web02.jpg

Dostatek organické hmoty a zdravá půda jsou hlavní podmínkou zachování půdní úrodnosti. Sníženou funkci ekosystému nelze dlouhodobě a udržitelně kompenzovat vyššími dávkami vstupů jako jsou průmyslová hnojiva a chemie. Je třeba hledat jiná řešení.

Při vhodně zvolené směsi a provedené agrotechnice pomáhá zařazení meziplodin a podsevů tlumit nedostatky ve zúžených osevních postupech bez víceletých pícnin a při omezené produkci a aplikaci statkových plodin. Kvalitní organická hmota ovlivňuje půdní úrodnost, produkci stanoviště a udržení stability výnosů. Půdy s dostatečnou zásobou organické hmoty lépe odolávají i výkyvům počasí. Zároveň udržování určité hladiny organické hmoty v půdě je podmínkou při plnění požadavků správné zemědělské praxe.

 

Výhody využívání podsevů a meziplodin:

ZVÝŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

 • symbiotická fixace N
 • lepší využití aplikovaných hnojiv, akumulace živin v organické hmotě a jejich zpřístupnění pro následnou plodinu
 • tvorba kvalitní organické hmoty, zlepšení bilance humusu a obsahu organického uhlíku v půdě
 • stimulace biologické aktivity půdy                                                

EKONOMICKÉ PŘÍNOSY

 • snazší zpracování strukturních půd snižuje náklady na pohonné hmoty
 • snížení nákladů na nákup minerálních hnojiv
 • podpora výnosu a kvality u hlavní plodiny
 • množnost využití pro krmné účely

ZLEPŠENÍ PŮDNÍ STRUKTURY

 • redukce utužení půd a protierozní ochrana
 • tvorba půdní struktury díky působení kořenových systémů a zvýšení obsahu organické hmoty
 • lepší využití srážek a omezení neproduktivního výparu
 • celoroční pokryv a ochrana půdního povrchu

REGULACE ŠKŮDCŮ A ZAPLEVELENÍ

 • půdní pokryv omezuje zaplevelení
 • fytosanitární účinek
 • přerušení vývojových cyklů škůdců, antinematodní ochrana
 • přerušovač obilných sledů, zařazení bobovitých plodin
 • redukce výskytu chorob přenosných půdou

Komentáře

    Váš komentář čeká na schválení