ZLEPŠETE ÚRODNOST VAŠICH PŮD

Filozofie udržitelného zemědělsví SOUFFLET AGRO

Co je nového...

3. 1. 2019

SOILTEQ TOUR ve Francii

Od 12. do 16. listopadu minulého roku společnost SOUFFLET AGRO uspořádala mezinárodní SOILTEQ TOUR po Francii. Cesty se zúčastnili farmáři ze všech zemí, ve kterých SOILTEQ CLUB probíhá, a také agronomové přímo ze společnosti SOUFFLET AGRO.

Více

23. 10. 2018

Mlha nad povrchem půdy a přímé setí

Aby mohlo semínko vyklíčit a vzejít, potřebuje vodu. Je tedy důležité zajistit optimální půdní vlhkost. Ale i atmosférická vlhkost má významný vliv na klíčení a vzcházení a je velmi důležitá pro techniku přímého setí. Tento článek popisuje jev vytvoření mlhy nad povrchem půdy a jeho výhody.

Více

SOILTEQ TOUR ve Francii

3. 1. 2019

Od 12. do 16. listopadu minulého roku společnost SOUFFLET AGRO uspořádala mezinárodní SOILTEQ TOUR po Francii. Cesty se zúčatnili farmáři ze všech zemí, ve kterých SOILTEQ CLUB probíhá, a také agro...

Mlha nad povrchem půdy a přímé setí

23. 10. 2018

Aby mohlo semínko vyklíčit a vzejít, potřebuje vodu. Je tedy důležité zajistit optimální vlhkost. Ale i atmosférická vlhkost má významný vliv na klíčení a vzcházení a je velmi důležitá pro techniku...

Technologie SOILTEQ na polním dni v Rostěnicích

9. 7. 2018

Hned na úvod bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili prvního ročníku polního dne v Rostěnicích. Věříme, že odjížděli spokojení a především obohacení novými poznatky v oblasti...

Používejte vícekomponentové směsi

17. 5. 2018

Ředkev čínská focena před zimou (vlevo) a po zimě (vpravo) je součástí směsí ElitePLUS a FitSOILNITRO. Obohatila půdu o dostatek kvalitní organické hmoty a kořen rozrušil utuženou vrstvu. Po přemrz...

Voda, půda, plodiny - nová teorie o změně klimatu?

27. 4. 2017

Změna klimatu je pečlivě studovaným a medializovaným tématem, jehož prvním dopadům čelíme již dnes - sezónní výkyvy a extrémní prodloužené klimatické výkyvy. Výzkumy provedené IPCC (Mezinárodní pan...

Proč zařazovat meziplodiny a podsevy?

2. 5. 2017

Každý, kdo pracuje v zemědělství ví, že základem prosperity v tomto oboru lidské činnosti je ta několikacentimetrová skořápka zemského povrchu, kterou vznešeně nazýváme půdou. Tato vrstva ornice a ...

Práce na poli

9. 6. 2017

Zemědělství se podílí 15 % na globálních změnách klimatu (na globálním oteplování). Přidáme-li k tomu ještě i skleníkové plyny, které jsou vypouštěné do atmosféry aktivitami spojenými se změnami ve...

Půda jako hlavní uhlíkový lapač - díl 1

15. 6. 2017

Díky lepšímu využívání zemědělských technologií, může půda absorbovat větší míru emisí oxidu uhličitého. Následující studie popisuje za jakých podmínek je to možné.

Sociální vlivy a zemědělství

9. 6. 2017

Udržitelné zemědělství v sobě zákonitě, kromě samotné práce na poli nese i stránku finanční. To si uvědomuje čím dál více finančních investorů. Text proto shrnuje hlavní kroky na světovém finančním...

Poslední videa

Desc