Technologie SOILTEQ na polním dni v Rostěnicích

Hned na úvod bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili prvního ročníku polního dne v Rostěnicích. Věříme, že odjížděli spokojení a především obohacení novými poznatky v oblasti agronomie. Součástí každého polního dne SOUFFLET AGRO, je úsek věnovaný zvídavým farmářům, kteří se zajímají o technologii SOILTEQ

 

U komentované trasy s kukuřicí byla prezentována naše technologie podsevů trav a leguminóz, která byla seta plečkou firmy P&L. Tato plečka zde byla pro návštěvníky vystavená, a tak si ji mohli všichni prohlédnout a dozvědět se, kdy je vhodné kukuřici plečkovat a proč při této operaci přisévat směs trav a leguminóz do meziřádku kukuřice.

1_750X450.jpg

Obrázek č.1: Ideální období pro plečkování a přísev podsevu je ve fázi 6. listu kukuřice. Před začátkem plečkování je vhodné na pozemku udělat výkopek a zjistit, kam sahají kořeny kukuřice. Dle toho nastavit plečku, aby nedošlo k poškození kořenového systému, což by mělo za následek zpomalení růstu kukuřice.


Dále následoval úsek meziplodin a meziplodinových směsí, kde byly prezentovány jednotlivé varianty, u kterých byly vysvětleny zásadní informace, proč meziplodiny pěstovat a jak zvolit správnou směs, aby byla na daném pozemku co největším přínosem.

 

 

Obrázek č. 2: Pětikomponentová meziplodinová směs. Vhodně zvolené druhy nám zaručí dobré vzcházení za každých podmínek, rychlé zapojení porostu, čímž zamezí zaplevelení pozemku a zamezí neproduktivnímu výparu. V neposlední řadě poskytne kvalitní podzemní a nadzemní biomasu, která zlepší kvalitu půdy a podpoří mikrobiální život.

1_P5300651.jpg


Pro návštěvníky byla připravena i zajímavá novinka v podobě pěstování dvou plodin současně tzv. intercroping. Konkrétně bylo k vidění společné pěstování jarního tritikale s bobem a hrachem. Hlavní myšlenkou tohoto pěstování bylo zvýšit biodiverzitu a omezit nebo úplně vynechat vstupy v podobě pesticidů.

1_P5020543.jpg

Obrázek č. 3: Jarní tritikale s hrachem

1_P5020542.jpg

Obrázek č. 4: Jarní tritikale s bobem

Na závěr byla návštěvníkům představena technologie Strip-till, kdy stroj firmy P&L páskově zpracoval půdu ve vzrostlé meziplodinové směsi a připravil tak pozemek pro následný výsev hlavní plodiny.

1_P6080685.jpg

Obrázek č. 5: Tato technologie významně zamezuje erozi a při omezeném zpracování půdy nedochází k neproduktivnímu výparu.