Práce na poli

Zemědělství se podílí 15 % na globálních změnách klimatu (na globálním oteplování). Přidáme-li k tomu ještě i skleníkové plyny, které jsou vypouštěné do atmosféry aktivitami spojenými se změnami ve využití půdy (odlesňování apod.), toto procento se zvýší na 30 až 40 %. Kombinací minimalizace obdělávání zemědělské půdy a ekologického zemědělství však vzniká slibná příležitost ke snížení emisí skleníkových plynů.

Praktikovat redukované zpracování zemědělské půdy bez použití herbicidů je však velmi obtížné. Mnozí ekologičtí zemědělci od toho upouštějí právě proto, že mají strach z invaze plevele. A to je důvod, proč je počet zemědělců, kteří praktikují redukované zpracování půdy omezený. Když však tito zemědělci spolu zůstanou v kontaktu, bude pro ně jednodušší pokračovat bez hloubkové orby.

Coop, fond pro udržitelný rozvoj, podporoval tento typ projektu od roku 2012 do roku 2016. Během této doby FiBL (Výzkumný institut organického zemědělství operující ve většině zemí Evropy) spolupracoval s 15 inovativními a ekologickými zemědělci na hledání příležitostí, jak vylepšit minimalizaci obdělávání půdy.

Zdroj: Munca de teren. Http://www.bioactualites.ch [online]. [cit. 2017-02-24]. Available at: www.bioactualites.ch/sol-sain-plantes-saines/grandes-cultures-bio/travail-sol.html