Sociální vlivy a zemědělství

Udržitelné zemědělství v sobě zákonitě, kromě samotné práce na poli nese i stránku finanční. To si uvědomuje čím dál více finančních investorů. Text proto shrnuje hlavní kroky na světovém finančním trhu, které směřovaly k podpoře tzv. zelených financí (Green Finance).

Po Londýnu a Pekingu, zahajuje svou iniciativu “Green Finance” také město Paříž

Greening finance (Ozelenění, Ekologizace financí) je potenciální součástí diferenciace mezi finančními centry”, řekl Philippe Zaouati* při příležitosti zahájení iniciativy Green and Sustainable Finance Initiative v Paříži 2. listopadu. Před Paříží zahájily svou vlastní iniciativu Green finance Londýn, Čínské akciové trhy a nedávno také Lucembursko.

Hlavní myšlenkou iniciativy je nasměrovat kapitál a investice do projektů týkajících se problematiky životního prostředí, které jsou součástí zemědělství. "Fondy Moringa (Rothschild) a Livelyhood (Danone) již investují do udržitelného využívání půdy" ilustruje situaci Philippe. Mezi další počiny v této oblasti patří například i podpora greeningu Společností pro zemědělský rozvoj jihu. Nebo průběh konference Cop22, kde finančníci připomněli, že na zemědělství by mělo být pohlíženo skrze tzv. "tři A: agrikultura, adaptace, Afrika“. Konference se konala pod záštitou Maroka v Marrákeši od 7. do 18. listopadu loňského roku.

Podnět k vzniku Green Finance vyšel z iniciativy "4/1000" zabývající se ukládáním uhlíku v půdě, říká Pierre Ducret, prezident I4CE (Institut pro ekonomiku klimatu). (více o iniciativě 4/1000 v článku zde ) Toto definování půdních sektorů zvýší povědomí o zemědělství hlavně ve světě „zelených“ financí.

 

* generální ředitel společnosti Mirova (společnost zodpovědná za investice do udržitelných zdrojů).

Zdroj:  Social impact & agriculture. Www.agris85.fr [online]. [cit. 2017-02-24]. Available at: http://www.agri85.fr/V4/apres-londres-et-pekin-la-place-financiere-de-paris-lance-son-initiative-finance-verte-actualite-numero-10206.php