12. 6. 2017 Bioactualites.ch

Pravidla osevních postupů - díl 2

Druhá část článku o pravidlech osevních postupů dále rozvíjí témata meziplodin a podsevů a přináší další tipy, které nám mohou při tvorbě osevních postupů pomoci.

8. 6. 2017 Bioactualites.ch

Pravidla osevních postupů - díl 1

Existuje velké množství druhů meziplodin a podsevů, které se mohou v osevních postupech objevit. Vždy přitom záleží na typu půdy, hlavní plodině, podnebí a mnohých jiných faktorech. Přinášíme Vám základní pravidla pro vytvoření správných osevních postupů ve dvoudílném textu. V přehledných odrážkách budete moci najít, v jakých poměrech by se měli meziplodiny na poli objevit, aby byl jejich efekt co možná největší.

27. 4. 2017 William Colin

Osevní postupy: jak pomocí meziplodin “nabudit” půdní systém - díl 4

Díl je určen pro každého, kdo se ve svém osevním postupu řeší setí kukuřice. S. Groff se zaměřuje konkrétně na setí rané kukuřice, na rizika, která jsou s ní spojená a jak jim předejít. Text rozvíjí Groffovi zkušenosti, které nám mohou být při setí této erozně nebezpečné plodiny k užitku. Zmiňuje také mechanizaci nutnou pro praktikování přímého setí a její výhody.

15. 4. 2017 William Colin

Osevní postupy: jak pomocí meziplodin “nabudit” půdní systém - díl 1

Problematika trvale udržitelného zemědělství je významným tématem celosvětově. Steve Groff, uznávaný odborník na přímé setí, má s tímto typem zemědělství dlouholeté zkušenosti a v následujícím pětidílném souboru článků přiblíží některé typy a triky, které při své praxi nasbíral.