9. 6. 2017 Dave Nanda, www.farmprogress.com

Meziplodiny mohou být přirozeným zabijákem brouků

Dave Nanda, prezident asociace Agronomic Crops Consultants LLC se svěřuje se svými zkušenostmi setí meziplodin... "Během průzkumů prováděných na kukuřičných polích jihovýchodní Indiany jsem si v průběhu posledních třech let všiml menšího poškození chorobami žlutou skvrnitostí a šedou skvrnitostí listů u rostlin, které se nachází v oblastech, jejichž osetí následovalo po meziplodinách. To by mohlo být důležitou, ale nepříliš zdůrazňovanou výhodou meziplodin."