5. 9. 2018 Matthieu ARCHAMBEAUD

Pokusné pole „CUMA DES AJONCS“, úspory na několika úrovních

Založení pokusů Cuma des Ajoncs u Maure-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, právě slaví své páté výročí existence. Připomínáme, že cílem těchto pokusů vedených skupinou zemědělců, agronomů a partnerů je srovnávat účinky obdělávání půdy s agronomickými, ekologickými a ekonomickými parametry pěstování kukuřice a pšenice v dané oblasti. Originalita přístupu spočívá ve skutečnosti, že pokus byl založen v roce 2002 na šestileté louce, což znamená, že začal na velmi dobře strukturované půdě.

26. 2. 2018 lavoixdunord.fr

Ani ekologický ani konvenční, je to jiný typ zemědělství

"Na této farmě v Renescure, nebyla pole orána po dobu deseti let. Manažer Jean Tasiaux, by si dnes jen těžko představoval, jak by to mohlo fungovat jinak." Přečtěte si o zkušenostech a motivacích farmy ve Flandrech, která již dlouhé roky zpracovává půdu pouze pomocí kořenů v článku Amélie Vermeulen.

28. 6. 2017 Souffl'info - Jařiny 2017

1. Mezinárodní návštěva

V říjnu loňského roku proběhlo mezinárodní setkání SOILTEQ klubu za účasti zástupců České republiky, Polska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska. Program byl rovněž mezinárodní a byl složen z přednášek a praktických ukázek v okolí francouzského Lyonu a švýcarské Ženevy. Zaměřen byl na vhodné zařazení a složení meziplodin, podsevů a následné setí ozimů. Inspirativní byl zejména v oblasti efektivního propojení prakticky vedeného výzkumu, předávání zkušeností zemědělcům a propojeností na celkovou zemědělskou politiku státu.

9. 6. 2017 Maurice Clerc, www.bioactualites.ch

Práce na poli

Zemědělství se podílí 15 % na globálních změnách klimatu (na globálním oteplování). Přidáme-li k tomu ještě i skleníkové plyny, které jsou vypouštěné do atmosféry aktivitami spojenými se změnami ve využití půdy (odlesňování apod.), toto procento se zvýší na 30 až 40 %. Kombinací minimalizace obdělávání zemědělské půdy a ekologického zemědělství však vzniká slibná příležitost ke snížení emisí skleníkových plynů.

3. 6. 2017 Maike Krauss, www.bioactualites.ch

Jaký typ obdělávání půdy je nejvíce šetrný k životnímu prostředí?

Podle institutu Frick AG (výzkumný tým univezity Eberhard-Karel v Tübingenu), dlouhodobé testování na těžkých půdách za ekologických podmínek prokázalo zvýšení obsahu humusu na konci desetiletí pouze na pozemcích s minimálním obděláváním zemědělské půdy ve srovnání s plochami, na kterých bylo uplatňováno pěstování plodin konvenčními metodami.

20. 3. 2017 Matthieu ARCHAMBEAUD

Úvodní prezentace

Matthieu ARCHAMBEAUD je respektovaný specialista s více jak 10 letou zkušeností s podporou zemědělců v trvale udržitelném zemědělství. V následujícím videu podává základní vhled do problematiky ekonomie a ekologie tohoto typu zemědělství. Vysvětluje, co znamená termín udržitelné zemědělství, jak v něm užívat zemědělskou techniku a jak se vyhnout případným obtížím spojeným s tímto typem zemědělství.