9. 7. 2018 Tomáš Navrátil, SOUFFLET AGRO a.s.

Technologie SOILTEQ na polním dni v Rostěnicích

Hned na úvod bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili prvního ročníku polního dne v Rostěnicích. Věříme, že odjížděli spokojení a především obohacení novými poznatky v oblasti agronomie. Součástí každého polního dne SOUFFLET AGRO, je úsek věnovaný zvídavým farmářům, kteří se zajímají o technologii SOILTEQ

 

17. 5. 2018 Tomáš Navrátil

Používejte vícekomponentové směsi

Ředkev čínská focena před zimou (vlevo) a po zimě (vpravo) je součástí směsí ElitePLUS a FitSOILNITRO. Obohatila půdu o dostatek kvalitní organické hmoty a kořen rozrušil utuženou vrstvu. Po přemrznutí ředkve došlo k úplné destrukci hmoty a na poli zůstaly  díry, ve kterých se v jarním období zadržovala voda a nedocházelo k neefektivnímu odtoku.

24. 7. 2017 Kamil Štípek, Technický tým Soufflet Agro

Jak se dařilo SOILTEQu v Červeném Újedzu?

Pokus provedený v Červeném Újezdu je založen na srovnání uplatňování principu systému SOILTEQ a běžného konvenčního přístupu pěstování polních plodin s využitím běžně dostupné techniky s cílem co nejširší možnosti uplatnění základních principů trvale udržitelného hospodaření s půdou mezi zemědělci. Zajímá Vás, jak si rostliny poradily s podmínkami letošního roku? Přinášíme podrobný popis a fotodokumentaci podsevů a meziplodin zasetých do obilnin.

22. 6. 2017 Maurice Clerc, www.bioactualites.ch

Dotace na meziplodiny jsou vypláceny do roku 2019 (Švýcarsko)

Zajímavý náhled na fungování práce a dotací poskytovaných na meziplodiny a podsevy ve Švýcarsku nabízí následující článek, který shrnuje podmínky, kterým musí tamější zemědělci vyhovět, aby splnily dotační podmínky. Nabízí také jednoduché poučky pro správné zpracování půdy.

9. 6. 2017 Matt McIntosh, www.aginnovationontario.ca

Farmář zvítězil v soutěži agro inovací s krycími plodinami "Potpourri"

Nikoliv tři nebo čtyři, ale osmnáct různých plodin používá farmář Blake Vince z Kanady. Může být toto cílem k úspěšnému trvale udržitelnému zemědělství? Přečtěte si inspirativní článek popisující způsob, jakým tento zemědělec pracuje se svou půdou.

2. 5. 2017 Technický tým SOUFFLET AGRO

Proč zařazovat meziplodiny a podsevy?

Každý, kdo pracuje v zemědělství ví, že základem prosperity v tomto oboru lidské činnosti je ta několikacentimetrová skořápka zemského povrchu, kterou vznešeně nazýváme půdou. Tato vrstva ornice a podorničí tvoří velice rozmanitý organominerální komplex, na kterém stojí život na této planetě, je ideálním prostředím pro růst kulturních rostlin, které lidstvu zajišťují obživu a tedy přežití. Tato schopnost, zvaná úrodnost půdy, je vyjádřením kvality půdního prostředí a zastoupení jednotlivých složek půdní fauny a flóry a je již po dlouhá staletí ovlivňována zemědělskou činností člověka.