9. 6. 2017 www.agri85.fr

Sociální vlivy a zemědělství

Udržitelné zemědělství v sobě zákonitě, kromě samotné práce na poli nese i stránku finanční. To si uvědomuje čím dál více finančních investorů. Text proto shrnuje hlavní kroky na světovém finančním trhu, které směřovaly k podpoře tzv. zelených financí (Green Finance).

27. 4. 2017 Matthieu ARCHAMBEAUD

Voda, půda, plodiny - nová teorie o změně klimatu?

Změna klimatu je pečlivě studovaným a medializovaným tématem, jehož prvním dopadům čelíme již dnes - sezónní výkyvy a extrémní prodloužené klimatické výkyvy. Výzkumy provedené IPCC (Mezinárodní panel o klimatických změnách) poukazují na spojitost mezi změnou klimatu a zvýšeným výskytem plynu vyvolávajícím skleníkový efekt a kladou důraz na snížení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého.