Ani ekologický ani konvenční, je to jiný typ zemědělství

"Na této farmě v Renescure, nebyla pole orána po dobu deseti let. Manažer Jean Tasiaux, by si dnes jen těžko představoval, jak by to mohlo fungovat jinak." Přečtěte si o zkušenostech a motivacích farmy ve Flandrech, která již dlouhé roky zpracovává půdu pouze pomocí kořenů v článku Amélie Vermeulen.

Vlámští zemědělci jsou otevření ekologickému zemědělství, ačkoliv nezamýšlejí kroky tímto směrem učinit okamžitě. Jsou si vědomi významu zachování půdy, a proto se rozhodli pro jinou formu zemědělství nazvanou "konzervativní zemědělství ", v němž orba nemá své místo.

Renescure, farma rodiny Bonduelle

Na této farmě v Renescure, nebyla pole orána po dobu deseti let. Manažer Jean Tasiaux, by si dnes jen těžko představoval, jak by to mohlo fungovat jinak. Bylo to již v roce 2006, kdy se přeorientoval na konzervativní zemědělství. Není to ani ekologické ani konvenční zemědělství, je to třetí cesta, kterou se může farmář vydat. Je to způsob, který je možné ve Flandrech stále ještě vidět poměrně zřídka.

A o čem že to mluvíme? Je to způsob, při kterém více myslíme na půdu, kterou denně obhospodařujeme. Od orby se upouští, protože "používání strojů je nepřirozené," říká Jean Tasiaux. Musíme zajistit, aby "půda byla vždy pokryta". Toho docílíme pomocí střídání tržních plodin a meziplodin - směsi různých druhů leguminóz, travin a jiných netradičních plodin - jejichž účelem je zvýšit úrodnost půdy. "Stroje jsou nahrazeny prací kořenů a prací fauny a mikrofauny," vysvětluje farmář.

lavoixdunord_02.JPG "Jsem přesvědčen, že současný intenzivní způsob není ten, který dokáže udržet zemědělství".

"Myšlenkou zachování půdy (konzervativního zemědělství) je produkovat více při nižší spotřebě energie a celkových vstupů," shrnuje. Jean Tasiaux k tomu došel díky tomuto přesvědčení - "Jsem přesvědčen, že současný intenzivní systém není ten, který dokáže udržet zemědělství" – a nyní objevuje ekonomické aspekty tohoto způsobu hospodaření.

Nevydělává více. Na druhou stranu se mu daří dosáhnout zajímavých úspor díky menšímu používání strojů (např. spotřebu paliva snížil o 40 %). Věří také, že do budoucna zlepší své výnosy, i když přiznává, že v první řadě musí být trpělivý. "Zisk se neobjeví hned v prvním roce ..."

 

Žížaly kam se podíváš

Jeho největší odměnou je kvalita půdy, na které hospodaříme. Nejlepším důkazem toho je, že jeho pole jsou plné žížal. "Máme zde více než tři tuny žížal na hektar," raduje se Jean Tasiaux, který za deset let zaznamenal nárůst počtu i jiného parametru, a to organické hmoty, kterou zvýšil na téměř dvojnásobnou míru.

Paradox nebo ne: tato metoda hospodaření je založena na uspokojování potřeb půdy a jejího přirozeného fungování, ale nezakazuje používání přípravků na ochranu rostlin. Jsou také potřebné pro řádné fungování půdy. "Někdy máme plevele, které se někde usadí, a my je nemůžeme odstranit, mohou tak ohrozit celou sklizeň," říká Jean Tasiaux. On sám používá dva litry glyfosátu na hektar na rok, je to objem, na který se mu podařilo za deset let dostat. Na farmě o rozloze 400 hektarů je těžké dělat to jinak. Dokonce, i když je farmář pozorný k tomu, co je na toto téma řečeno, musí stále čelit realitě své práce.

ZDROJ: VERMEULEN, Amélie, ed. Ni bio ni conventionnelle, ils défendent une autre agriculture. La voix du nord [online]. 2017, 14/11/2017, , 1 [cit. 2018-02-26]. Dostupné z: http://www.lavoixdunord.fr/263412/article/2017-11-14/ni-bio-ni-conventionnelle-ils-defendent-une-autre-agriculture