2. 5. 2017 Technický tým SOUFFLET AGRO

Proč zařazovat meziplodiny a podsevy?

Každý, kdo pracuje v zemědělství ví, že základem prosperity v tomto oboru lidské činnosti je ta několikacentimetrová skořápka zemského povrchu, kterou vznešeně nazýváme půdou. Tato vrstva ornice a podorničí tvoří velice rozmanitý organominerální komplex, na kterém stojí život na této planetě, je ideálním prostředím pro růst kulturních rostlin, které lidstvu zajišťují obživu a tedy přežití. Tato schopnost, zvaná úrodnost půdy, je vyjádřením kvality půdního prostředí a zastoupení jednotlivých složek půdní fauny a flóry a je již po dlouhá staletí ovlivňována zemědělskou činností člověka.

30. 4. 2017 Manuel Lacocquerie, měsíčník TERRA

Ozdravený půdní profil - díl 2

Přinášíme vám druhý a závěrečný díl článku věnovaný pozorování půdy pro vyhodnocení její kvality na základě jednoduchých kritérií. V dnešním díle se zaměříme na analýzu výkopu a půdního profilu.

29. 4. 2017 Technický tým SOUFFLET AGRO

První výsledky účinnosti půdních aktivátorů

Na jaře 2015 jsme založili pokus na provozní ploše silážní kukuřice v Určicích u Prostějova, kde jsme ve výšce porostu 25 cm aplikovali přípravky s obsahem bakterií ActivSOILNITRO a ActivSOILPK, ošetřená plocha měla 100 m2. Hodnocení bylo provedeno v silážní zralosti kukuřice, odběrem 10 rostlin z prostředního řádku každé parcely.

28. 4. 2017 Manuel Lacocquerie, měsíčník TERRA

Ozdravený půdní profil - díl 1

Vytvářet podmínky pro růst vegetace a život živočichů, mimo to recyklovat organickou hmotu a minerály, regulovat výkyvy mezi nadbytkem a nedostatkem vody a zároveň odolávat tíze postřikovacích a sklízecích zařízení.… Na půdu, která je komplexním, dynamicky žijícím a zároveň křehkým prostředím, máme vysoké nároky. Je vhodné věnovat čas pozorování půdy pro vyhodnocení její kvality na základě jednoduchých kritérií. O jaká kritéria se jedná si přečtete více v následujících dvou článcích od Manuel Lacocquerie (zdroj měsíčník TERRA z 6. června 2014).

27. 4. 2017 William Colin

Osevní postupy: jak pomocí meziplodin “nabudit” půdní systém - díl 4

Díl je určen pro každého, kdo se ve svém osevním postupu řeší setí kukuřice. S. Groff se zaměřuje konkrétně na setí rané kukuřice, na rizika, která jsou s ní spojená a jak jim předejít. Text rozvíjí Groffovi zkušenosti, které nám mohou být při setí této erozně nebezpečné plodiny k užitku. Zmiňuje také mechanizaci nutnou pro praktikování přímého setí a její výhody.

27. 4. 2017 Matthieu ARCHAMBEAUD

Voda, půda, plodiny - nová teorie o změně klimatu?

Změna klimatu je pečlivě studovaným a medializovaným tématem, jehož prvním dopadům čelíme již dnes - sezónní výkyvy a extrémní prodloužené klimatické výkyvy. Výzkumy provedené IPCC (Mezinárodní panel o klimatických změnách) poukazují na spojitost mezi změnou klimatu a zvýšeným výskytem plynu vyvolávajícím skleníkový efekt a kladou důraz na snížení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého.