9. 6. 2017 Matt McIntosh, www.aginnovationontario.ca

Farmář zvítězil v soutěži agro inovací s krycími plodinami "Potpourri"

Nikoliv tři nebo čtyři, ale osmnáct různých plodin používá farmář Blake Vince z Kanady. Může být toto cílem k úspěšnému trvale udržitelnému zemědělství? Přečtěte si inspirativní článek popisující způsob, jakým tento zemědělec pracuje se svou půdou.

9. 6. 2017 www.agri85.fr

Sociální vlivy a zemědělství

Udržitelné zemědělství v sobě zákonitě, kromě samotné práce na poli nese i stránku finanční. To si uvědomuje čím dál více finančních investorů. Text proto shrnuje hlavní kroky na světovém finančním trhu, které směřovaly k podpoře tzv. zelených financí (Green Finance).

9. 6. 2017 Paul Molga, deník Les Echos

Půda jako hlavní uhlíkový lapač - díl 2

Půda má skvělé možnosti, jak ukládat uhlík ze vzduchu, následující text postupuje dále do hloubky problematiky načrtnuté v prvním díle a ukazuje výsledky jiných studií věnujících se úložnému potenciálu půdy.

9. 6. 2017 Dave Nanda, www.farmprogress.com

Meziplodiny mohou být přirozeným zabijákem brouků

Dave Nanda, prezident asociace Agronomic Crops Consultants LLC se svěřuje se svými zkušenostmi setí meziplodin... "Během průzkumů prováděných na kukuřičných polích jihovýchodní Indiany jsem si v průběhu posledních třech let všiml menšího poškození chorobami žlutou skvrnitostí a šedou skvrnitostí listů u rostlin, které se nachází v oblastech, jejichž osetí následovalo po meziplodinách. To by mohlo být důležitou, ale nepříliš zdůrazňovanou výhodou meziplodin."

8. 6. 2017 Maurice Clerc, www.bioactualites.ch

Hnojení

Půda, která obsahuje například 3 % humusu, v sobě udržuje 5000 kg organického dusíku. Tento dusík je složen z proteinů a látek, které tvoří humus. Každý rok jsou mineralizovány asi 2 až 3 % z tohoto obrovského „bazénu“ dusíku. Přesné množství, které se mineralizuje a přesný termín této mineralizace se může výrazně lišit v závislosti na klimatu, typu půdy (… teplotě, provzdušnění půdy, vlhkosti, pH, obdělávání půdy, atd.…).

8. 6. 2017 Bioactualites.ch

Pravidla osevních postupů - díl 1

Existuje velké množství druhů meziplodin a podsevů, které se mohou v osevních postupech objevit. Vždy přitom záleží na typu půdy, hlavní plodině, podnebí a mnohých jiných faktorech. Přinášíme Vám základní pravidla pro vytvoření správných osevních postupů ve dvoudílném textu. V přehledných odrážkách budete moci najít, v jakých poměrech by se měli meziplodiny na poli objevit, aby byl jejich efekt co možná největší.

5. 6. 2017 Loïc Chauveau, www.sciencesetavenir.fr

Zájem o bezorebnou metodu roste

Výzkumní pracovníci ze zemědělské fakulty na Univerzitě v Illinois se snaží přijít na kloub tomu, zda-li je srovnání mezi metodami orby na farmách na Středozápadu vyhovující i pro zbytek světa.

3. 6. 2017 Maike Krauss, www.bioactualites.ch

Jaký typ obdělávání půdy je nejvíce šetrný k životnímu prostředí?

Podle institutu Frick AG (výzkumný tým univezity Eberhard-Karel v Tübingenu), dlouhodobé testování na těžkých půdách za ekologických podmínek prokázalo zvýšení obsahu humusu na konci desetiletí pouze na pozemcích s minimálním obděláváním zemědělské půdy ve srovnání s plochami, na kterých bylo uplatňováno pěstování plodin konvenčními metodami.