23. 10. 2018 Thierry Stokkermans

Mlha nad povrchem půdy a přímé setí

Aby mohlo semínko vyklíčit a vzejít, potřebuje vodu. Je tedy důležité zajistit optimální vlhkost. Ale i atmosférická vlhkost má významný vliv na klíčení a vzcházení a je velmi důležitá pro techniku přímého setí. Tento článek popisuje jev vytvoření mlhy nad povrchem půdy a jeho výhody.

5. 9. 2018 Matthieu ARCHAMBEAUD

Pokusné pole „CUMA DES AJONCS“, úspory na několika úrovních

Založení pokusů Cuma des Ajoncs u Maure-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, právě slaví své páté výročí existence. Připomínáme, že cílem těchto pokusů vedených skupinou zemědělců, agronomů a partnerů je srovnávat účinky obdělávání půdy s agronomickými, ekologickými a ekonomickými parametry pěstování kukuřice a pšenice v dané oblasti. Originalita přístupu spočívá ve skutečnosti, že pokus byl založen v roce 2002 na šestileté louce, což znamená, že začal na velmi dobře strukturované půdě.

9. 7. 2018 Tomáš Navrátil, SOUFFLET AGRO a.s.

Technologie SOILTEQ na polním dni v Rostěnicích

Hned na úvod bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili prvního ročníku polního dne v Rostěnicích. Věříme, že odjížděli spokojení a především obohacení novými poznatky v oblasti agronomie. Součástí každého polního dne SOUFFLET AGRO, je úsek věnovaný zvídavým farmářům, kteří se zajímají o technologii SOILTEQ

 

17. 5. 2018 Tomáš Navrátil

Používejte vícekomponentové směsi

Ředkev čínská focena před zimou (vlevo) a po zimě (vpravo) je součástí směsí ElitePLUS a FitSOILNITRO. Obohatila půdu o dostatek kvalitní organické hmoty a kořen rozrušil utuženou vrstvu. Po přemrznutí ředkve došlo k úplné destrukci hmoty a na poli zůstaly  díry, ve kterých se v jarním období zadržovala voda a nedocházelo k neefektivnímu odtoku.

26. 2. 2018 lavoixdunord.fr

Ani ekologický ani konvenční, je to jiný typ zemědělství

"Na této farmě v Renescure, nebyla pole orána po dobu deseti let. Manažer Jean Tasiaux, by si dnes jen těžko představoval, jak by to mohlo fungovat jinak." Přečtěte si o zkušenostech a motivacích farmy ve Flandrech, která již dlouhé roky zpracovává půdu pouze pomocí kořenů v článku Amélie Vermeulen.

12. 2. 2018 zemědělec.cz

Hnojení dusíkem: specifika a aplikace

Hnojení dusíkem je věnována největší pozornost, jelikož nejvíce ze všech živin ovlivňuje tvorbu výnosu. Pokud je však nesprávně aplikován (v nevhodném termínu, formě, dávce) dochází v přirozeném koloběhu k jeho zbytečným ztrátám. Efektivnost hnojení je pak nižší a náklady vynaložené na nákup dusíkatých hnojiv a jejich aplikaci nepřinesou očekávaný výnos. Přečtete si více v článku od Ing. Jindřicha Černého, Ph.D , Prof. Ing. Václava Vaněka, CSc., Ing. Ondřeje Kozlovského, Ph.D.