1. Mezinárodní návštěva

V říjnu loňského roku proběhlo mezinárodní setkání SOILTEQ klubu za účasti zástupců České republiky, Polska, Rumunska, Ukrajiny a Ruska. Program byl rovněž mezinárodní a byl složen z přednášek a praktických ukázek v okolí francouzského Lyonu a švýcarské Ženevy. Zaměřen byl na vhodné zařazení a složení meziplodin, podsevů a následné setí ozimů. Inspirativní byl zejména v oblasti efektivního propojení prakticky vedeného výzkumu, předávání zkušeností zemědělcům a propojeností na celkovou zemědělskou politiku státu.

DSCN4093web.jpg Při návštěvě se účastníci seznámili se SOILTEQem, který v tomto směru představuje soubor opatření, jak eliminovat některé současné sporné technologické postupy a nahradit je z pohledu půdy šetrnější technologií.

Pohled na technologii zpracování půdy právě skrze půdu, udržení půdní úrodnosti a snaha o rozvoj pozitivních půdních vlastností vyžaduje pozorný přístup zemědělců k půdnímu profilu a lokálním půdním podmínkám. Vede k rozšíření pěstovaných plodin, efektivnímu střídání plodin a trvalému pokryvu půdy. Právě trvalý pokryv půdy z pohledu efektivního způsobu založení a propojení s následně zařazenými přímo setými plodinami byla nejhodnotnější část mezinárodního setkání klubu. Ukázky byly vedeny s cílem předat zkušenosti s různými způsoby založení meziplodinových a podsevových směsí s cílem vytvořit trvalý pokryv půdy s co možná nejvyšší efektivitou a přínosem jak pro následně pěstovanou plodinu, tak i pro zlepšení půdních vlastností. Vlastní složení meziplodinové směsi je na základě zkušeností s vlastnostmi komponent, jejich dynamiky, alelopatie, citlivosti k POR, mrazuvzdornosti, poměru C/N a množství zachyceného N, P a K. DSCN4014web.jpg

Právě vyplnění meziporostního období meziplodinovou nebo podsevovou směsí přináší správný klíč ke zlepšení půdních vlastností prokořeněním, zpřístupňováním živin, vyšší dodávkou organické hmoty do půdy. Následné přímé setí vhodným secím strojem pro zemědělce přináší značné finanční i časové úspory. Přímé setí ovšem neplní jen funkci založení porostu. Je způsobem, jak minimalizovat erozi půdy a chránit nejcennější výrobní prostředek zemědělce = půdu.